Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã việt hùng


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ POLYGON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0601197689
Người đại diện: TRẦN THỊ PHƯƠNG
Xóm Bình Minh 1, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH ĐOÀN

Mã số thuế: 0601184150
Người đại diện: Lê Văn Thanh
Xóm Bắc Phong, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH XNK THIÊN ĐỨC

Mã số thuế: 0601179217
Người đại diện: Trần Văn Đức
Thôn Phượng Tường, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 0601146733
Người đại diện: Lương Ngọc Bút
Xóm 13 - Xã Việt Hùng - Huyện Trực Ninh - Nam Định

CÔNG TY TNHH LÚA GIỐNG THÁI BÌNH

Mã số thuế: 0601176632
Người đại diện: Nguyễn Thị Như Quỳnh
Xóm Bắc Phong, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ HOÀNG TIẾN

Mã số thuế: 0600404734
Người đại diện: Mai Trọng Nghĩa
Xóm 9, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 0600409041
Người đại diện: Đỗ Xuân Hoàng
Xóm 13, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC HOAN TUẤN LINH

Mã số thuế: 0601034733
Người đại diện: Trần Ngọc Hoan
Xóm Bình Minh 1, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NAM VANG

Mã số thuế: 0601067739
Người đại diện: Nguyễn Quốc Hân
Xóm 9, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH QUÂN

Mã số thuế: 0601131688
Người đại diện: Đỗ Văn Tước
Xóm 9.1, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUYẾN TÌNH

Mã số thuế: 0601146236
Người đại diện: Trần Văn Tình
Xóm Đông 1, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH NHƯÊA TRƯÊC NINH

Mã số thuế: 0601158841
Người đại diện: Đô� Đư�C Nghi�A
Xóm 13, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH HANT TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0601157767
Người đại diện: Trần Văn Huân
Xóm Phượng Tường 2 - Xã Việt Hùng - Huyện Trực Ninh - Nam Định

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẠI LÂM

Mã số thuế: 0101262788-004
Người đại diện: Nguyễn Cao Cường
Xóm Phượng Tường, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ - XÂY DỰNG TRUNG TÍN PHÁT

Mã số thuế: 0601044795
Người đại diện: Trần Văn Diên
Xóm Phượng Tường 2, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI PHẠM KIM HẰNG

Mã số thuế: 0601032165
Người đại diện: Trần Thị Hằng
Xóm 9, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI THOA

Mã số thuế: 0601163231
Người đại diện: Nguyễn Văn Thoa
Xóm Phượng Tường, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH VƯƠNG CẢNH HOÀNG

Mã số thuế: 0601150507
Người đại diện: HoàNg Văn Năm
Chân cầu Lạc Quần, xóm 91, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU THUỶ ĐỨC VIỆT

Mã số thuế: 0600390009
Người đại diện: Mai Thiện Chính
Xóm 13, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÌN WINDOWS

Mã số thuế: 0601120301
Người đại diện: Trần Thị Thìn
Xóm Đông 2, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH ĐOÀN

Mã số thuế: 0601072344
Người đại diện: Trần Văn Đoàn
Bình Minh 1, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

UBND XÃ VIỆT HÙNG

Mã số thuế: 0600145021
Người đại diện:
Xã Việt Hùng - Huyện Trực Ninh - Nam Định

CÔNG TY TNHH HOÀNG MẠNH

Mã số thuế: 0600381276
Người đại diện: Nguyễn Thị Vân Anh
Chợ Quần Lạc, xã Việt Hùng - Huyện Trực Ninh - Nam Định

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VIỆT HÙNG

Mã số thuế: 0600650698
Người đại diện: Trần Quang Vinh
Xã Việt Hùng - Huyện Trực Ninh - Nam Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĨNH LINH

Mã số thuế: 0600426840
Người đại diện: Hoàmg Văn Vĩnh
Xóm Phượng Tường - xã Việt Hùng - Huyện Trực Ninh - Nam Định