Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã trực thanh


TRỊNH THỊ MẾN

Mã số thuế: 0601119049
Người đại diện: Trịnh Thị Mến
Xóm 2 - Bằng Trang - Xã Trực Thanh - Huyện Trực Ninh - Nam Định

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI � VẬN TẢI NINH PHÚC

Mã số thuế: 0600985863
Người đại diện: Ninh Thị Tuyết
Xóm 1 Bằng Trang, Xã Trực Thanh, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH SƠN VÀ CHỐNG THẤM HUY HOÀNG

Mã số thuế: 0601172275
Người đại diện: Vũ Quý Toàn
Đội 2, Xã Trực Thanh, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁNH NGOAN

Mã số thuế: 0601068073
Người đại diện: Vũ Văn Khánh
Xóm 6, Xã Trực Thanh, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH TRANG

Mã số thuế: 0600809018
Người đại diện: Lại Quang Tiến
Thôn Ngọc Đông - Xã Trực Thanh - Huyện Trực Ninh - Nam Định

UBND XÃ TRỰC THANH

Mã số thuế: 0600144998
Người đại diện:
Xã Trực Thanh - Huyện Trực Ninh - Nam Định

HTX NÔNG NGHIỆP XÃ TRỰC THANH

Mã số thuế: 0600196241
Người đại diện:
Xã Trực Thanh - Xã Trực Thanh - Huyện Trực Ninh - Nam Định

ĐỘI CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRỰC NINH

Mã số thuế: 0600337213
Người đại diện: Trần Danh Môn
Xã Trực Thanh - Huyện Trực Ninh - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC THANH

Mã số thuế: 0600650063
Người đại diện: Trần quang Hào
Xã Trực Thanh - Huyện Trực Ninh - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC THÀNH

Mã số thuế: 0600644422
Người đại diện: Nguyễn Thị Thơm
Xã Trực Thành - Huyện Trực Ninh - Nam Định

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRỰC THANH

Mã số thuế: 0600650560
Người đại diện: Vũ Thuý Mùi
xã Trực Thanh - Huyện Trực Ninh - Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN THÀNH NAM

Mã số thuế: 0600815910
Người đại diện: Nguyễn Văn Bốn
Đường Thanh Đại, Xã Trực Thanh, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU THUỶ HẢI VINH

Mã số thuế: 0600415327
Người đại diện: Ngô Văn Mão
Xã Trực Thanh, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH ĐẠI

Mã số thuế: 0600411354
Người đại diện: Vũ Thanh Tuyển
Nhà ông Vũ Thanh Tuyển, xóm 3, thôn Ngọc Đông, Xã Trực Thanh, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH HOÀ

Mã số thuế: 0600343538
Người đại diện: Ngô Bá Hoà
thôn Ngọc Đông, Xã Trực Thanh, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam