Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại thị trấn ninh cường


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐOÀN QUYẾT

Mã số thuế: 0601181061
Người đại diện: Phạm Văn Lân
Tổ dân phố Đông Bắc, Thị trấn Ninh Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐỨC DƯƠNG

Mã số thuế: 0601179993
Người đại diện: Phạm Văn Tâm
Tổ dân phố Thanh Minh, Thị trấn Ninh Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG DELTA

Mã số thuế: 0601161146
Người đại diện: Ngô Văn Toan
Tổ dân phố Nghị Bắc, Thị trấn Ninh Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TIẾN TÀI

Mã số thuế: 0601043495
Người đại diện: Phạm Văn Hội
Tổ dân phố Đạo Đường, Thị trấn Ninh Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

HTX SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TÂY ĐƯỜNG

Mã số thuế: 0600302531
Người đại diện: Vũ Viết Định
Xã Trực phú - Thị trấn Ninh Cường - Huyện Trực Ninh - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN NINH CƯỜNG

Mã số thuế: 0600664080
Người đại diện:
- Thị trấn Ninh Cường - Huyện Trực Ninh - Nam Định

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN NINH CƯỜNG

Mã số thuế: 0600675325
Người đại diện:
TT Ninh Cường - Thị trấn Ninh Cường - Huyện Trực Ninh - Nam Định

HỢP TÁC XÃ YÊN NGHIỆP

Mã số thuế: 0600801058
Người đại diện: Nguyễn Văn Nghệp
Thôn Thanh Minh - Thị trấn Ninh Cường - Huyện Trực Ninh - Nam Định

CÔNG TY TNHH LÂM VŨ

Mã số thuế: 0600444430
Người đại diện: Lâm Văn Hinh
Tổ dân phố Đạo Đường, Thị trấn Ninh Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH TRUNG TIẾN

Mã số thuế: 0600436817
Người đại diện: Vũ Đình Ký
Tại nhà Ông Nguyễn Văn Chung, Tổ dân phố Tân Ninh, Thị trấn Ninh Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG NINH CƯỜNG TRỰC NINH

Mã số thuế: 0600327938
Người đại diện: Phạm Văn Hùng
Tổ dân phố Thanh Minh, Thị trấn Ninh Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỆT MAY THUẬN PHƯỢNG

Mã số thuế: 0600378869
Người đại diện: Vũ Đức Thuận
Tổ dân phố Tân Ninh, Thị trấn Ninh Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam