Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã trực mỹ


CÔNG TY CỔ PHẦN MINH TIẾN HIỆP HÂM GIÀY DA

Mã số thuế: 0601195339
Người đại diện: LẠI HOÀNG PHI
Thôn 8, Xã Trực Mỹ, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

HTX SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TRỰC MỸ

Mã số thuế: 0600000354
Người đại diện: Vũ Thanh Thiều
Trực Mỹ - Xã Trực Mỹ - Huyện Trực Ninh - Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG - CƠ KHÍ THT

Mã số thuế: 0600979299
Người đại diện: Trần Huy Thiêm
Đội 5, Xã Trực Mỹ, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI ĐỨC VĂN

Mã số thuế: 0601071573
Người đại diện: Nguyễn Cung Văn
Thôn Hưng Nhân, Xã Trực Mỹ, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TRUNG KIÊN

Mã số thuế: 0601155135
Người đại diện: ĐẶNG MẠNH LỰC
Đội 4, Thôn Nam Mỹ, Xã Trực Mỹ, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAÊI XÂY DƯÊNG HIÊ�N NGA

Mã số thuế: 0601161121
Người đại diện: PhaÊM Văn Hiê�N
Đội 11, Xã Trực Mỹ, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG MINH TIẾN

Mã số thuế: 0601142633
Người đại diện: Vũ Văn Sơn
Đội 9, Xã Trực Mỹ, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ATQ

Mã số thuế: 0601119634
Người đại diện: Hà Chí Nghị
Đội 3, Xã Trực Mỹ, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

UBND XÃ TRỰC MỸ

Mã số thuế: 0600145053
Người đại diện: Đoàn Ngọc Tạ
Xã Trực Mỹ - Huyện Trực Ninh - Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC SÁNG

Mã số thuế: 0600717381
Người đại diện: Trần Văn Sáng
Nam Ngoại- Xã Trực Mỹ - Xã Trực Mỹ - Huyện Trực Ninh - Nam Định

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRỰC MỸ

Mã số thuế: 0600644609
Người đại diện:
Xã Trực Mỹ - Huyện Trực Ninh - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC MỸ

Mã số thuế: 0600644510
Người đại diện: Vũ Thị Bưởi
Xã Trực Mỹ - Huyện Trực Ninh - Nam Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHIẾN HOA

Mã số thuế: 0600741225
Người đại diện: Lê Thị Nga
Xóm Nam Cường, Xã Trực Mỹ, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG Ý YÊN

Mã số thuế: 0600839238
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Tuệ
Đội 14, Quỹ Ngoại, Xã Trực Mỹ, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH TIẾN

Mã số thuế: 0600346835
Người đại diện: Lại Quang Minh
Đội 8, Xã Trực Mỹ, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NAM PHƯƠNG

Mã số thuế: 0600341788
Người đại diện: Đoàn Văn Vượng
Xóm Thành Hưng, Xã Trực Mỹ, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam