Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã trực cường


CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG 688 NINH CƯỜNG

Mã số thuế: 0600807444
Người đại diện: Trần Văn Dũng
Đường 56, Xã Trực Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI AN BÌNH ACT

Mã số thuế: 0600995364
Người đại diện: Trần Văn Dũng
Xóm Đề Thám, Xã Trực Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐÔNG HOÀNG DIỆN

Mã số thuế: 0601126198
Người đại diện: Hoàng Văn Thiều
Xóm Khang Ninh, Xã Trực Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐÂ�U TƯ XÂY DƯÊNG NADICO

Mã số thuế: 0601159933
Người đại diện: Đô� Minh ThoÊ
Xóm Đức Long, Xã Trực Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THÁI AN CƯỜNG

Mã số thuế: 0600989699
Người đại diện: Nguyễn Thế Thịnh
Xóm Khang Ninh, Xã Trực Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH TÂM ĐỨC HUY

Mã số thuế: 0601070957
Người đại diện: Ngô Quang Khải
Xóm Khang Ninh, Xã Trực Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT NGA

Mã số thuế: 0601072785
Người đại diện: Trần Thị Liễu
Xóm Nhân Nghĩa, Xã Trực Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KORA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0601121263
Người đại diện: Phạm Thị Hà
Xóm Khang Ninh, Xã Trực Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH & XÂY DỰNG TRƯỜNG AN PHÁT

Mã số thuế: 0601077543
Người đại diện: Đặng Văn Thụy
Thôn Thái Học, Xã Trực Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

UBND XÃ TRỰC CƯỜNG

Mã số thuế: 0600144966
Người đại diện:
Xã Trực Cường - Huyện Trực Ninh - Nam Định

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRỰC CƯỜNG

Mã số thuế: 0600650634
Người đại diện: Phạm Văn Hải
xã Trực Cường - Huyện Trực Ninh - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC CƯỜNG

Mã số thuế: 0600649910
Người đại diện: Vũ Ngọc Quyết
Xã Trực Cường - Huyện Trực Ninh - Nam Định

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG

Mã số thuế: 0600675290
Người đại diện:
Xã Trực Cường - Huyện Trực Ninh - Nam Định

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NAM CƯỜNG

Mã số thuế: 0600675283
Người đại diện:
Xã Trực Cường - Huyện Trực Ninh - Nam Định

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOA PHÚ QUÝ

Mã số thuế: 0600883156
Người đại diện: Vũ Văn Khiêm
Đường 56, Xã Trực Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỨC THIỆN

Mã số thuế: 0600617700
Người đại diện: Bùi Quang Định
Khang Ninh, Xã Trực Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH BẢO DUY

Mã số thuế: 0600344838
Người đại diện: Đoàn Văn Tặng
Xóm Nhân Nghĩa, Xã Trực Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN TRIỂN 5

Mã số thuế: 0600462895
Người đại diện: đăng Văn Quynh
Xóm Đức Long, Xã Trực Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG THÁI CƯỜNG

Mã số thuế: 0600414651
Người đại diện: Hoàng Văn Sỹ
Nhà ông Hoàng Văn Sỹ, thôn Khang Ninh, Xã Trực Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HUYỀN SANG

Mã số thuế: 0600486984
Người đại diện: Bùi Văn Sang
Nhà ông Đặng Văn Dũng, xóm Thái Học, Xã Trực Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC QUYNH

Mã số thuế: 0600335181
Người đại diện: Phạm Thị Đào
Xóm Đúc Long, Xã Trực Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

DNTN TRƯỜNG ÁNH

Mã số thuế: 0600334678
Người đại diện: Ngô Văn ánh
Đường 65, Xã Trực Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 0600829776
Người đại diện: Trần Duy Biên
Xóm Hồng Thái, Xã Trực Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH NHỰA ĐỨC LÂM

Mã số thuế: 0600732326
Người đại diện: Phạm Văn Đức
Thôn Thái Học, Xã Trực Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN THÀNH HUY

Mã số thuế: 0600678291
Người đại diện: Tạ Văn Quỳnh
Xóm Đề Thám, Xã Trực Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam