Mã số thuế các công ty tại xã trực khang


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG

Mã số thuế: 0601177890
Người đại diện: Lê Trần Quân
Đội 1, Xã Trực Khang, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA PHÁT

Mã số thuế: 0601140795
Người đại diện: Lê Văn Hưu
Thôn Thái Bình, Xã Trực Khang, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHẠM NHIỆM

Mã số thuế: 0601037847
Người đại diện: Phạm Văn Nhiệm
Đội 7, Xã Trực Khang, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRỰC KHANG

Mã số thuế: 0601050566
Người đại diện:
Trực Khang - Xã Trực Khang - Huyện Trực Ninh - Nam Định

UBND XÃ TRỰC KHANG

Mã số thuế: 0600145060
Người đại diện: Nguyễn Văn Bao
Xã Trực Khang - Huyện Trực Ninh - Nam Định

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRỰC KHANG

Mã số thuế: 0600644662
Người đại diện: Hà Văn Đĩnh
Xã Trực Khang - Huyện Trực Ninh - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC KHANG

Mã số thuế: 0600644528
Người đại diện: Vũ Thị Hiền
Xã Trực Khang - Huyện Trực Ninh - Nam Định