Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã trực khang


CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN NGỌC QUANG

Mã số thuế: 0601164468
Người đại diện: Hà Ngọc Quang
Xóm 1, Xã Trực Khang, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH TUNG KHANG

Mã số thuế: 0601165045
Người đại diện: Trần Văn Tung
Xóm 11, Xã Trực Khang, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG

Mã số thuế: 0601177890
Người đại diện: Lê Trần Quân
Đội 1, Xã Trực Khang, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA PHÁT

Mã số thuế: 0601140795
Người đại diện: Lê Văn Hưu
Thôn Thái Bình, Xã Trực Khang, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHẠM NHIỆM

Mã số thuế: 0601037847
Người đại diện: Phạm Văn Nhiệm
Đội 7, Xã Trực Khang, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRỰC KHANG

Mã số thuế: 0601050566
Người đại diện:
Trực Khang - Xã Trực Khang - Huyện Trực Ninh - Nam Định

UBND XÃ TRỰC KHANG

Mã số thuế: 0600145060
Người đại diện: Nguyễn Văn Bao
Xã Trực Khang - Huyện Trực Ninh - Nam Định

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRỰC KHANG

Mã số thuế: 0600644662
Người đại diện: Hà Văn Đĩnh
Xã Trực Khang - Huyện Trực Ninh - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC KHANG

Mã số thuế: 0600644528
Người đại diện: Vũ Thị Hiền
Xã Trực Khang - Huyện Trực Ninh - Nam Định