Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã phú riềng


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH TUẤN

Mã số thuế: 3801021215
Người đại diện: Nguyễn Văn Minh
Số nhà 97, Thôn Phú Nguyên, Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 3801021769
Người đại diện: Lê Văn Nông
Số 246, Thôn Phú Cường, Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VINH HOA

Mã số thuế: 3801052735
Người đại diện: Nguyễn Thị Hóa
Thôn Phú Hưng, Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN PTRTC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế: 3801081630
Người đại diện: Nguyễn Minh Chương
Số nhà 361, Đường ĐT741, Thôn Phú Thịnh, Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỲ NGUYÊN

Mã số thuế: 3801082070
Người đại diện: Võ Đức Anh
Thôn Phú Vinh, Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế: 3801087833
Người đại diện: Bùi Thiên Hiệp
Số nhà 176, Thôn Phú Hưng, Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế: 3801093516
Người đại diện: Phạm Trọng Chính
Tổ 6, thôn Phú Hưng, Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AN TRƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 3801046604
Người đại diện: Phan Hữu Nhật
Đường 312, Thôn Phú Cường, Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH PETRO BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế: 3801022177
Người đại diện: Võ Quốc Tâm
Thôn Phú Tân, Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯƠNG NGUYỄN

Mã số thuế: 3801079342
Người đại diện: Trần Như Thành
Tổ 5, Thôn Phú Thành, Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH LONG THỊNH BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế: 3801052005
Người đại diện: Trần Ngọc Hoàng
Số 674, Đường ĐT.741, Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH THÀNH TIẾN

Mã số thuế: 3800605112
Người đại diện: Mai Thành Tiến
Thôn Phú Cường, Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH TÀI PHÁT

Mã số thuế: 3800416034
Người đại diện: Phạm Trọng Cường
Thôn Phú Hưng - Xã Phú Riềng - Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI LÊ GIA PHÁT

Mã số thuế: 3800877490
Người đại diện: Lê Văn Anh
Số 319, Thôn Phú Hưng, Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI UY VŨ

Mã số thuế: 3800820751
Người đại diện: Lê Thanh Bốn
309, Thôn Phú Hưng, Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG PHƯỚC LỘC

Mã số thuế: 3800799348
Người đại diện: Nguyễn Đăng Lộc
Đường ĐT.741, Thôn Phú Thành, Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN TIẾN

Mã số thuế: 3800786638
Người đại diện: Phạm Văn Tiến
Thôn Phú Thịnh, Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRÍ TUỆ

Mã số thuế: 3800772498
Người đại diện: Đoàn Trọng Trí
Số nhà 25, Tổ 1, Thôn Phú Nguyên, Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯỚC TÂN

Mã số thuế: 3800764867
Người đại diện: Tô Thị Tuân
Thôn Phú Tân, Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUY SƠN

Mã số thuế: 3800618739
Người đại diện: Nguyễn Huy Sơn
199, Thôn Phú Nguyên, Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁNH HOÀ

Mã số thuế: 3800214630
Người đại diện: Nguyễn Thị Tránh
Thôn Phú Lợi , Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHƯỚC LỘC

Mã số thuế: 3800743391
Người đại diện: Lê Đặng Lục
Thôn Phú Cường, Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TOẢN PHƯỢNG

Mã số thuế: 3800717095
Người đại diện: Trần Quốc Toản
Đường 314, số 167, thôn Phú Cường, Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC DŨNG

Mã số thuế: 3800408001
Người đại diện: Nguyễn Văn Đừng
Phú Lợi, Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI PHÚ LỘC

Mã số thuế: 3801020821
Người đại diện: Phạm Hùng Thắng
Thôn Phú Thành, Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam