Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã bình tân


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÚY KIỀU

Mã số thuế: 3801035793
Người đại diện: Bùi Thị Thúy Kiều
Thôn Bình Hiếu, Xã Bình Tân, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHẾ BIẾN QUỐC DŨNG

Mã số thuế: 3801036211
Người đại diện: Nguyễn Văn Lan
Số 112, thôn Bình Hiếu, Xã Bình Tân, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH KHANG

Mã số thuế: 3801042737
Người đại diện: Nguyễn Minh Luân
Thôn Bình Hiếu, Xã Bình Tân, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHẾ BIẾN ĐỨC

Mã số thuế: 3801046033
Người đại diện: Nguyễn Thị Anh
Thôn Bình Hiếu, Xã Bình Tân, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT HIỀN LỆ

Mã số thuế: 3801047439
Người đại diện: Vũ Thị Thanh Thành
Thôn Bình Hiếu, Xã Bình Tân, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TƯỜNG TẠO

Mã số thuế: 3801048552
Người đại diện: Lê Văn Tường
Thôn Bình Hiếu, Xã Bình Tân, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÌNH TÂN

Mã số thuế: 3801056458
Người đại diện: Trần Như Thành
Đường ĐT.741, Tổ 1, Thôn Phước Hòa, Xã Bình Tân, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHẾ BIẾN VĂN DUY

Mã số thuế: 3801057483
Người đại diện: Nguyễn Văn Duy
Thôn Hiếu Phong, Xã Bình Tân, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHẾ BIẾN MAI LAN

Mã số thuế: 3801059226
Người đại diện: Lâm Thị Xuân Mai
Thôn Bình Hiếu, Xã Bình Tân, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN ĐIỀU THÂN THIỆN

Mã số thuế: 3801060493
Người đại diện: Lê Văn Nhành
Thôn Phước Hòa, Xã Bình Tân, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC

Mã số thuế: 3801064089
Người đại diện: Nguyễn Thị Anh
Thôn Bình Hiếu, Xã Bình Tân, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH TÂN

Mã số thuế: 3801064071
Người đại diện: Vũ Thị Thanh Lang
Thôn Bình Hiếu, Xã Bình Tân, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THUẬN THIÊN

Mã số thuế: 3801066456
Người đại diện: Đinh Hồng Hương
Số 63, Thôn Phước Hòa, Xã Bình Tân, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 3801034990
Người đại diện: Lâm Thị Xuân Lộc
Thôn Bình Hiếu, Xã Bình Tân, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN CÔNG

Mã số thuế: 3801034172
Người đại diện: Nguyễn Tấn Công
Thôn Bình Hiếu, Xã Bình Tân, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIM PHÚC

Mã số thuế: 3801046717
Người đại diện: Trần Thị Kim Phúc
Thôn Phước Hòa, Xã Bình Tân, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 3801060944
Người đại diện: Đặng Thị Liễu
Số 86 thôn Bình Hiếu - Xã Bình Tân - Huyện Phú Riềng - Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHẾ BIẾN THU HÀ

Mã số thuế: 3801037776
Người đại diện: Võ Ngọc Thu
Thôn Bình Hiếu, Xã Bình Tân, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHẾ BIẾN THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 3801046298
Người đại diện: BÙI THỊ THÚY DIỆU
Thôn Bình Hiếu, Xã Bình Tân, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC TRÂN

Mã số thuế: 3800759320-001
Người đại diện: LÊ NGỌC TRỰC
Thôn Phước Tân, Xã Bình Tân, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA PHÁT

Mã số thuế: 3801069087
Người đại diện: Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Thôn Phước Hòa, Xã Bình Tân, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 3801069351
Người đại diện: Trần Thị Búp
Số 68, Thôn Bình Hiếu, Xã Bình Tân, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MINH LỘC

Mã số thuế: 3801018935
Người đại diện: Nguyễn Thị Thoa
Thôn Bình Hiếu, Xã Bình Tân, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI BÌNH LÝ

Mã số thuế: 3800988641
Người đại diện: Trần Văn Sỹ
Thôn Bình Hiếu, Xã Bình Tân, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ANH ÁNH

Mã số thuế: 3801005083
Người đại diện: Hoàng Thị Thanh Trang
Thôn Hiếu Phong, Xã Bình Tân, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam