Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã long hà


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LONG HẠNH

Mã số thuế: 3801050015
Người đại diện: Nguyễn Đức Long
Thôn 9, Xã Long Hà, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC PHÁT

Mã số thuế: 3801054362
Người đại diện: Hoàng Văn Nhật
Thôn 12, Xã Long Hà, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HOÀNG PHÚC

Mã số thuế: 3801067964
Người đại diện: Lê Thị Thương
Thôn 5A, Xã Long Hà, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THU UYÊN

Mã số thuế: 3801068189
Người đại diện: Vũ Minh Hưởng
Thôn 5B, Xã Long Hà, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU OANH CỰ

Mã số thuế: 3800235694-002
Người đại diện: NGUYỄN VĂN CỰ
Thôn 9, Xã Long Hà, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN PHƯƠNG

Mã số thuế: 3801021247
Người đại diện: Đỗ Xuân Thuận
Số 285, Thôn 7, Xã Long Hà, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN ĐỨC

Mã số thuế: 3801066505
Người đại diện: Nguyễn Đăng Sơn
thôn 11, Xã Long Hà, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 3801103676
Người đại diện: Hoàng Văn Phát
Tổ 1, Thôn 4, Xã Long Hà, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOAN LƯ

Mã số thuế: 3800338481
Người đại diện: Bùi Thị Hoan
Thôn 10, Xã Long Hà, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI THẮNG

Mã số thuế: 3800814123
Người đại diện: Nguyễn Văn Thắng
Thôn 7, Xã Long Hà, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN TIẾN QUYẾN

Mã số thuế: 3800724078
Người đại diện: Nguyễn Tiến Quyến
Thôn 7, Xã Long Hà, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam