Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã long bình


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUỲNH TẤN NAM

Mã số thuế: 3801104655
Người đại diện: Huỳnh Tấn Nam
Tổ 1, Thôn 1, Xã Long Bình, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

ĐIỂM KINH DOANH LONG BÌNH - CÔNG TY TNHH TIẾN ĐỨC

Mã số thuế: 3800618746-002
Người đại diện: TRỊNH ĐÌNH CÂY
Thôn 10, Xã Long Bình, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỮU BẮC

Mã số thuế: 3800445684
Người đại diện: Trần Hữu Bắc
Thôn 1, xã Long Bình - Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MẠNH THIỆN

Mã số thuế: 3800762468
Người đại diện: Nguyễn Thị Thủy
Thôn 1, Xã Long Bình, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĨNH THUẦN

Mã số thuế: 3800717056
Người đại diện: Nguyễn Xuân Thuần
Thôn 3, Xã Long Bình, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯỚC PHÚ QUÝ

Mã số thuế: 3800724141
Người đại diện: Nguyễn Văn Lương
Thôn 7, Xã Long Bình, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẢI VÂN

Mã số thuế: 3800924870
Người đại diện: Phạm Văn Hải
Thôn 2, Xã Long Bình, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam