Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã bình thắng


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG BÌNH THẮNG

Mã số thuế: 3801210269
Người đại diện: Võ Thị Lệ
Thôn 2A, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY SƯƠNG

Mã số thuế: 3801209922
Người đại diện: Nguyễn Quốc Huy
Thôn 3, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI PHƯỚC BP

Mã số thuế: 3801201747
Người đại diện: Huỳnh Tấn Thành
Thôn 2A, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT THANH BÌNH

Mã số thuế: 3801196198
Người đại diện: Hoàng Thanh Bình
Thôn 6A, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN TÌNH PHƯƠNG

Mã số thuế: 3801153317
Người đại diện: Nguyễn Thị Tình
Thôn 7, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨNH THANH

Mã số thuế: 3801085473
Người đại diện: Lê Sỹ Thanh
Số 81, Thôn 4, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 379

Mã số thuế: 3801114692
Người đại diện: Đỗ Văn Luận
Ấp 6B, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG THÀNH TIẾN

Mã số thuế: 3801144094
Người đại diện: Lê Sỹ Đông
Thôn 8, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU HẰNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 3801161935
Người đại diện: Phạm Văn Phương
Thôn 2A, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANH CỪ

Mã số thuế: 3801172285
Người đại diện: Trần Anh Cừ
Thôn 6A, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI NAM

Mã số thuế: 3801157255
Người đại diện: Võ Đại Nam
Số nhà 154, thôn 2B, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG TUẤN ANH

Mã số thuế: 3801158058
Người đại diện: Hoàng Tuấn Anh
Nhà số 34, Thôn 6A, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CHI NHÁNH 2- CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC KỸ THUẬT HIỆP PHÒNG

Mã số thuế: 1101719610-001
Người đại diện: Nguyễn Thị Nga
Số 109 , thôn 3, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

DNTN TUYÊN TUYẾT

Mã số thuế: 3800414654
Người đại diện: Đào Sĩ Tuyên
Thôn 6a - Bình Thắng - Xã Bình Thắng - Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢN TÚ

Mã số thuế: 3800409171
Người đại diện: Đào Huy Bản
Thôn 6B, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

DNTN NGỌC QUÝ

Mã số thuế: 3800291522
Người đại diện: Đặng Ngọc Quý
Thôn 2B - Xã Bình Thắng - Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước

CÔNG TY TNHH KHANG VI PHƯỚC

Mã số thuế: 3800487003
Người đại diện: Huỳnh Tấn Thành
Ấp 2A, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGỌC LÂM

Mã số thuế: 3800819851
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Lâm
Thôn 2, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỊNH PHÓ SÔNG

Mã số thuế: 3800721616
Người đại diện: Trịnh Phó Sông
Ấp 7, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT PHÚ LONG

Mã số thuế: 3800102359
Người đại diện: Trần Hồng Tươi
Thôn 2B, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THẮNG LANH

Mã số thuế: 3800442122
Người đại diện: Nguyễn Viết Thắng
Thôn 6B, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

UBND XÃ BÌNH THẮNG

Mã số thuế: 3800183326
Người đại diện: Nguyễn Văn Nga
Bình Thắng - Xã Bình Thắng - Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước

UBND XÃ BÌNH THẮNG

Mã số thuế: 3800100390
Người đại diện: Đặng Thanh Tâm
Thôn 2 - Xã Bình Thắng - Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH THẮNG

Mã số thuế: 3800684516
Người đại diện: Dương Thị Nguyên
Thôn 2B - Xã Bình Thắng - Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước

TRƯỜNG THCS BÌNH THẮNG

Mã số thuế: 3800285649
Người đại diện:
Bình Thắng - Xã Bình Thắng - Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước