Mã số thuế các công ty tại xã đa kia


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YẾN SÀO CAO QUÝ

Mã số thuế: 3801200292
Người đại diện: Nguyễn Hữu Quý
Thôn 4, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG HỢP TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG THIÊN

Mã số thuế: 3801198477
Người đại diện: Trần Ngọc Thạo
Đội 4, Thôn Bình Thủy, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CHI NHÁNH ĐAKIA - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THU HỒI NỢ BÁ HỔ

Mã số thuế: 3801185742-001
Người đại diện: Hoàng Mạnh Tường
199, thôn 4, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THU HỒI NỢ BÁ HỔ

Mã số thuế: 3801185742
Người đại diện: Nguyễn Thị Bình
Số nhà 199 , Thôn 4, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GAS HỒNG PHÁT THANH MAI

Mã số thuế: 3801197716
Người đại diện: Hoàng Thị Vân
Thôn 4, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH HUY

Mã số thuế: 3801195405
Người đại diện: Phạm Cao Minh
Thôn 4, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 3801161928
Người đại diện: Lê Công Thái
Thôn 6, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HUYỆN BÙ GIA MẬP - CÔNG TY TNHH NIN SING LOGISTICS

Mã số thuế: 0312087302-138
Người đại diện: Nguyễn Thị Sen
Thôn 2, Đội 8, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐA KIA BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế: 0100686174-302
Người đại diện: Đỗ Quốc Thịnh
Số 64, thôn 4, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI THÀNH LONG

Mã số thuế: 3801060214
Người đại diện: Mai Xuân Long
Thôn 6, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TIẾN THẮNG

Mã số thuế: 3801098754
Người đại diện: Trương Duy Tiến
Số 111, Thôn 6, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM CHÂU

Mã số thuế: 3801099525
Người đại diện: Phạm Duy
Đội 2, Thôn 4, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG ĐÁ QUÝ KIM NGỌC

Mã số thuế: 3801099740
Người đại diện: Nguyễn Công Minh
Đội 8, Thôn 2, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC VĂN NHÂN

Mã số thuế: 3801105088
Người đại diện: Trần Văn Nhân
Đội 8, Thôn 2, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ ANH NGUYÊN

Mã số thuế: 3801124179
Người đại diện: Trần Hữu Nghĩa
Thôn 2, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC KHÁNH

Mã số thuế: 3801131264
Người đại diện: Nguyễn Đức Khánh
Đường ĐT.759, Thôn 4, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN HOÀNG

Mã số thuế: 3801153959
Người đại diện: Phạm Thị Ngoan
Thôn 4, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHOA PHÚC

Mã số thuế: 3801158379
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Tú
Thôn 3, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ANH HÀO

Mã số thuế: 3801182318
Người đại diện: Nguyễn Thị Bình
Số nhà 199, Thôn 4, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY TIÊN

Mã số thuế: 3801152722
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Lực
Thôn 2, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA BẢO

Mã số thuế: 3801160723
Người đại diện: Trịnh Thị Hà
Thôn Bình Hà 1, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DỊCH VỤ TRƯỜNG THỌ

Mã số thuế: 3801159975
Người đại diện: Nguyễn Bá Thọ
Thôn 2, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU THANH SANG

Mã số thuế: 3801159252
Người đại diện: Phạm Hữu Sang
Đường ĐT.759, thôn 3, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU PHÚC TOÀN

Mã số thuế: 3801167119
Người đại diện: Hoàng Trường Thinh
Đội 3, Thôn Bình Hà 1, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN NHÀN

Mã số thuế: 3801069591
Người đại diện: Hoàng Văn An
Thôn 4, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, Vietnam