Mã số thuế các công ty tại xã yên phúc


CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TRƯỜNG HOÀNG

Mã số thuế: 0601184552
Người đại diện: Bùi Quang Trai
Xóm Chúc, Xã Yên Phúc, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CHẾ BIẾN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THANH VÂN

Mã số thuế: 0601177410
Người đại diện: Vũ Thị Lan
Thôn An Quang 2, Xã Yên Phúc, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẬP HẰNG

Mã số thuế: 0601036561
Người đại diện: Trần Đình Thập
Thôn An Quang 2, Xã Yên Phúc, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐOAN HUY

Mã số thuế: 0601139616
Người đại diện: Trần Đình Tuấn
Thôn Đồng Lạc, Xã Yên Phúc, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH TƯƠI SÁNG

Mã số thuế: 0600367063
Người đại diện: Vũ Đình Thái
Xóm An Quang 1- Xã Yên Phúc - Huyện ý Yên - Nam Định

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN PHÚC

Mã số thuế: 0600646451
Người đại diện: Phạm Hồng Chuyên
Thôn Vĩnh Ninh, xã Yên Phúc - Huyện ý Yên - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC A YÊN PHÚC

Mã số thuế: 0600652543
Người đại diện:
Xã Yên Phúc - Huyện ý Yên - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC B YÊN PHÚC

Mã số thuế: 0600645955
Người đại diện: Đỗ Xuân Phong
Xã Yên Phúc - Huyện ý Yên - Nam Định

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU MINH TÂM

Mã số thuế: 0600724893
Người đại diện: NGô VăN TIệP
Xóm Trung, Xã Yên Phúc, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

UBND XÃ YÊN PHÚC

Mã số thuế: 0600144557
Người đại diện:
Xã Yên Phúc - Huyện ý Yên - Nam Định