Mã số thuế các công ty tại xã yên chính


CÔNG TY TNHH KHĂN VẢI CAO CẤP HÀ ANH

Mã số thuế: 0601183622
Người đại diện: Trần Văn Chung
Đội 14, Xã Yên Chính, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VIẾT TIẾN

Mã số thuế: 0601174988
Người đại diện: Nguyễn Thị Đáp
Đội 9, Xã Yên Chính, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAO MAI ANH

Mã số thuế: 0601111762
Người đại diện: Nguyễn Sao Mai
Xóm An Ninh, Xã Yên Chính, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ LẮP ĐẶT SƠN LONG

Mã số thuế: 0601124169
Người đại diện: Ngô Văn Long
Đội 7, Xã Yên Chính, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NAM HỒNG PHÁT

Mã số thuế: 0601142094
Người đại diện: Nguyễn Văn Hồng
Đội 1, thôn Đại Lộc, Xã Yên Chính, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG THIẾT BỊ NAM BẮC

Mã số thuế: 0601156837
Người đại diện: Phạm Văn Bắc
Đội 15, Minh Thắng, Xã Yên Chính, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC TRUNG THÔNG

Mã số thuế: 0600994321
Người đại diện: Đỗ Thị ánh Tuyết
Chợ Bo (Đội 14), Xã Yên Chính, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DŨNG HOA

Mã số thuế: 0601002178
Người đại diện: Nguyễn Thị Hồng Hoa
Đường 57 - Xóm Minh Sơn, Xã Yên Chính, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI ĐẠI HẢI PHONG

Mã số thuế: 0601077399
Người đại diện: Nguyễn Xuân Hải
Xóm An Ninh, Xã Yên Chính, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

DNTN XUÂN HIẾU

Mã số thuế: 0600329406
Người đại diện: Phạm Xuân Hiếu
Xã Yên Chính - Huyện ý Yên - Nam Định

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MỸ THO

Mã số thuế: 0600646518
Người đại diện: Phạm Văn Khoán
Xã Yên Chính - Huyện ý Yên - Nam Định

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Ý YÊN C

Mã số thuế: 0600643669
Người đại diện: Hà Khắc Tấn
Thôn Đại Lộc, xã Yên Chính - Huyện ý Yên - Nam Định

HỢP TÁC XÃ 2-9

Mã số thuế: 0600754418
Người đại diện: Phạm Quang Chám
Nhà ông Nguyễn Văn Đích, xóm Mới, Hùng Sơn - Xã Yên Chính - Huyện ý Yên - Nam Định

TRƯỜNG THCS YÊN CHÍNH

Mã số thuế: 0600650793
Người đại diện: Đỗ Văn Thái
Xã Yên Chính - Huyện ý Yên - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN CHÍNH

Mã số thuế: 0600652550
Người đại diện:
Xã Yên Chính - Huyện ý Yên - Nam Định

CÔNG TY TNHH HỮU NGHỊ

Mã số thuế: 0600283173
Người đại diện: Nguyễn Văn Nghị
Thôn Minh Thắng, đường 57A, Xã Yên Chính, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẠN THẮNG

Mã số thuế: 0600206267
Người đại diện: Hoàng Văn Kiên
Đường 57A, Xã Yên Chính, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH DŨNG

Mã số thuế: 0600387292
Người đại diện: Ngô Việt Dũng
Đội 2 Thôn Đại Lộc, Xã Yên Chính, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH HÙNG VIỆT

Mã số thuế: 0600306399
Người đại diện: Lã Hùng Việt
., Xã Yên Chính, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁ GIỐNG Ý YÊN

Mã số thuế: 0600000682
Người đại diện: Đỗ Công Văn
Thôn Minh Thắng, Xã Yên Chính, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

UBND XÃ YÊN CHÍNH

Mã số thuế: 0600144596
Người đại diện:
Xã Yên Chính - Huyện ý Yên - Nam Định

CÔNG TY TNHH GIANG NAM

Mã số thuế: 0600665415
Người đại diện: Ngô Duy Hiển
Thôn Đại Lộc, Xã Yên Chính, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam