Mã số thuế các công ty tại xã yên phú


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHÂU DƯƠNG

Mã số thuế: 0601185443
Người đại diện: Nguyễn Văn Bình
Đội 14, Xã Yên Phú, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH THƯƠNG MẠI TUẤN ANH

Mã số thuế: 0601038008
Người đại diện: Hoàng Văn Mạnh
Đội 2, Xã Yên Phú, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP YÊN PHÚ

Mã số thuế: 0601043086
Người đại diện: Đào Văn Thắng
Xã Yên Phú - Xã Yên Phú - Huyện ý Yên - Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU YÊN PHÚ

Mã số thuế: 0601043858
Người đại diện: Hoa Thị Lan
Đội 4 Tân Quang, Xã Yên Phú, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SƠN HÙNG PHÚ

Mã số thuế: 0601073115
Người đại diện: Nguyễn Duy Tuấn
Phố Sở, Xã Yên Phú, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH LÂM ANH KHANG

Mã số thuế: 0601108865
Người đại diện: Trần Việt Thanh
Xóm Quyết Thắng, đội 11, Xã Yên Phú, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIỆN BẢO MINH

Mã số thuế: 0601135298
Người đại diện: Hoàng Thị Sa
Đội 2 , Xã Yên Phú, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI AN TÙNG

Mã số thuế: 0601039259
Người đại diện: Trần Thanh Dung
Đội 4, Xã Yên Phú, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN PHÚ

Mã số thuế: 0600652624
Người đại diện:
Xã Yên Phú - Huyện ý Yên - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ YÊN PHÚ

Mã số thuế: 0600651282
Người đại diện:
Xã Yên Phú - Huyện ý Yên - Nam Định

UBND XÃ YÊN PHÚ

Mã số thuế: 0600144638
Người đại diện:
Xã Yên Phú - Huyện ý Yên - Nam Định