Mã số thuế các công ty tại xã yên trị


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỆT MAY PHƯƠNG ANH

Mã số thuế: 0601180011
Người đại diện: Hoàng Thị Kim Anh
Thôn Vĩnh Trị, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 668 VĨNH TIẾN

Mã số thuế: 0601179249
Người đại diện: Nguyễn Văn Đạt
Làng Vĩnh Trị, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THAN KHOÁNG SẢN HIẾN TUYẾT

Mã số thuế: 0601178982
Người đại diện: Trần Văn Hiến
Thôn Vĩnh Trị, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN HUY THƯƠNG

Mã số thuế: 0601175974
Người đại diện: Đinh Huy Thương
Thôn Vĩnh Trị, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG VANG

Mã số thuế: 0601139990
Người đại diện: Vũ Công Vang
Thôn Vĩnh Trị, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG MINH TIỆP

Mã số thuế: 0601140097
Người đại diện: Nguyễn Xuân Tiệp
Thôn Vĩnh Trị, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI MINH VĂN

Mã số thuế: 0601140717
Người đại diện: Vũ Đình Văn
Thôn Vĩnh Trị, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KHÁNH SƠN

Mã số thuế: 0600332920
Người đại diện: Vũ Ngọc úy
Thôn Tướng Loát, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAY NHƯ LẠC

Mã số thuế: 0600809233
Người đại diện: Bùi Đức Thinh
Thôn Vĩnh Trị, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĨNH ĐÔ

Mã số thuế: 0600984115
Người đại diện: Nguyễn Văn Kết
Thôn Vĩnh Trị, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 19-5

Mã số thuế: 0601112759
Người đại diện: Nguyễn Thị Tuyến
Thôn Vĩnh Trị, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỆT MAY MINH PHÚ

Mã số thuế: 0601113713
Người đại diện: Trần Văn Nam
Thôn Trại Bến, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VĨNH PHÁT

Mã số thuế: 0601116714
Người đại diện: Đỗ Duy Khâm
Thôn Vĩnh Trị, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỆT MAY VŨ ANH

Mã số thuế: 0601134819
Người đại diện: Vũ Đình Trung
Thôn Vĩnh Trị, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỆT MAY MINH LONG

Mã số thuế: 0601143468
Người đại diện: Nguyễn Thị Xoan
Thôn Vĩnh Trị, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH

Mã số thuế: 0601143450
Người đại diện: Nguyễn Thị Thùy
Thôn Vĩnh Trị, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BROSIS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0601158150
Người đại diện: Nguyễn Văn Đệ
Thôn Vĩnh Trị, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỆT MAY THÁI SƠN

Mã số thuế: 0601142351
Người đại diện: Trịnh Văn Sinh
Thôn Vĩnh Trị, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT MAY PHƯƠNG LAN

Mã số thuế: 0600296817
Người đại diện: Nguyễn Văn Khoa
Thôn Vĩnh Trị, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI VIỆT ANH

Mã số thuế: 0601017720
Người đại diện: Đào Văn Hoan
Thôn xóm giữa, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MAY VĨNH LINH

Mã số thuế: 0601155008
Người đại diện: Vũ Chí Linh
Thôn Vĩnh Trị, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOÀNG LÂM

Mã số thuế: 0601155777
Người đại diện: Hoàng Văn Toản
Thôn Vĩnh Trị, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỆT MAY TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 0601163136
Người đại diện: Nguyễn Văn Đức
Thôn Vĩnh Trị, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TÂN CƯỜNG

Mã số thuế: 0601163055
Người đại diện: Nguyễn Hồng Huân
Thôn Tướng Loát, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH HOÀNG TỰ

Mã số thuế: 0601156280
Người đại diện: Hoàng Văn Tự
Xóm Bến, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Nam Định, Vietnam