Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã trường giang


UBND XÃ TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 2800788351-001
Người đại diện:
UBND Xã Trường Giang - Xã Trường Giang - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THÁI THÙY DƯƠNG

Mã số thuế: 2802299998
Người đại diện: Lưu Văn Thùy
Thôn 11, Xã Trường Giang, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH TOTO XINH

Mã số thuế: 2802550072
Người đại diện: Lê Thị Xinh
thôn 10, Xã Trường Giang, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH PHÁT ĐĂNG

Mã số thuế: 2802148149
Người đại diện: Ngô Xuân Lan
Thôn 3 - Xã Trường Giang - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH PHÒNG - CHỐNG MỐI THÁI DƯƠNG

Mã số thuế: 2802203618
Người đại diện: Nguyễn Văn Thái
Thôn 7, Xã Trường Giang, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

UBND XÃ TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 2800788351
Người đại diện: Đậu Minh Hùng
Xã Trường Giang - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TÂN TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 2801685158
Người đại diện: Ngô Khăc Mạnh
Nhà ông Ngô Khắc Mạnh, Xã Trường Giang, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

HTX NÔNG NGHIỆP NGỌC LẪM

Mã số thuế: 2801711337
Người đại diện: Nguyễn Văn Luận
Thôn Ngọc Lẫm - Xã Trường Giang - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG GIANG 2

Mã số thuế: 2801435101
Người đại diện:
Thôn Ngọc Lẫm, Xã Trường Giang - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 2801430858
Người đại diện: Ngô Đức Thuận
Thôn 4, Xã Trường Giang - Xã Trường Giang - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG GIANG 1

Mã số thuế: 2801428591
Người đại diện:
Xã Trường Giang - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH GIANG

Mã số thuế: 2801516488
Người đại diện: Lê Minh Thiêng
Nhà ông Nguyễn Văn Thiên, thôn 10, Xã Trường Giang, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH MAY MẶC NGUYÊN HOÀNG DIỆU

Mã số thuế: 2801393564
Người đại diện: Hoàng Như Giới
Nhà ông Nguyễn Quang Bưu, thôn 2, Xã Trường Giang, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam