Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã minh nghĩa


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ AN VIỆT

Mã số thuế: 2802831683
Người đại diện: Trần Văn Nghị
Thôn Cung Điền, Xã Minh Nghĩa, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN KHANG

Mã số thuế: 2802659640
Người đại diện: Đỗ Văn Khang
Thôn Bình Minh, Xã Minh Nghĩa, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN LIÊN KẾT NÔNG NGHIỆP XANH

Mã số thuế: 2802502449
Người đại diện: Hoàng Ngọc Thìn
Thôn Minh Quang, Xã Minh Nghĩa, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

UBND XÃ MINH NGHĨA

Mã số thuế: 2800788432-001
Người đại diện:
UBND Xã Minh Nghĩa - Xã Minh Nghĩa - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HOÀN GIA

Mã số thuế: 2802201226
Người đại diện: Nguyễn Văn Hoàn
Thôn Minh Sơn, Xã Minh Nghĩa, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG BẢO NÔNG CỐNG

Mã số thuế: 2802220130
Người đại diện: Hoàng Đình Bảo
Thôn Minh Tiền, Xã Minh Nghĩa, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH MÀNH RÈM TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 2802507711
Người đại diện: Lường Khắc Hùng
Thôn Thanh Bình, Xã Minh Nghĩa, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÀI BẢO

Mã số thuế: 2801987423
Người đại diện: Đỗ Văn Hoài
Nhà ông Đỗ Văn Hoài, thôn Minh Xuân - Xã Quảng Phúc - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SÔNG YÊN

Mã số thuế: 2802315583
Người đại diện: Đoàn Văn Hóa
Thôn Minh Thành, Xã Minh Nghĩa, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

UBND XÃ MINH NGHĨA

Mã số thuế: 2800788432
Người đại diện: Trần Nguyễn Thao
Xã Minh Nghĩa - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TRỊNH TUẤN ANH

Mã số thuế: 2801804013
Người đại diện: Trịnh Duy Tuân
Thôn Minh Thành, Xã Minh Nghĩa, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

TRƯƠNG TIỂU HỌC MINH NGHĨA

Mã số thuế: 2801430209
Người đại diện:
Xã Minh Nghĩa - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC SÔNG MÃ

Mã số thuế: 2801038489
Người đại diện: Nguyễn Thế Hưng
Thôn Minh Thành, Xã Minh Nghĩa, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ MINH DŨNG

Mã số thuế: 2801150240
Người đại diện: Nguyễn Văn Tập
Thôn Thanh Bình, Xã Minh Nghĩa, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH THỊNH CƯỜNG

Mã số thuế: 2801001055
Người đại diện: Nguyễn Văn Sản
Nhà ông Nguyễn Văn Sản, thôn Minh Châu, Xã Minh Nghĩa, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam