Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã trung ý


UBND XÃ TRUNG Ý

Mã số thuế: 2800788418-001
Người đại diện:
UBND Xã Trung ý - Xã Trung ý - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ TÂN TAM NÔNG

Mã số thuế: 2802155379
Người đại diện: Nguyễn Hồng Phú
Thôn 1 - Xã Trung ý - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÙI THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 2802214049
Người đại diện: Bùi Viết Cương
Thôn 1 - Xã Trung ý - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

UBND XÃ TRUNG Ý

Mã số thuế: 2800788418
Người đại diện: Lê Huy Tuấn
Xã Trung ý - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá