Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã tượng sơn


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QDCONS

Mã số thuế: 2802772646
Người đại diện: Nguyễn Thị Dung
Thôn Cát Vinh, Xã Tượng Sơn, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 2802718649
Người đại diện: Lê Văn Hưng
Thôn Vân Thạch, Xã Tượng Sơn, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TP CON

Mã số thuế: 2802630955
Người đại diện: Nguyễn Văn Tân
Đội 11, Xã Tượng Sơn, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHOA HẢI

Mã số thuế: 2802622425
Người đại diện: Trần Bá Hải
Thôn Cát Vinh, Xã Tượng Sơn, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TUẤN ANH THĂNG

Mã số thuế: 2802616238
Người đại diện: Đỗ Quang Trọng
Thôn Bòng Sơn, Xã Tượng Sơn, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

UBND XÃ TƯỢNG SƠN

Mã số thuế: 2800793009-001
Người đại diện:
UBND Xã Tượng Sơn - Xã Tượng Sơn - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MAY HC

Mã số thuế: 2802308593
Người đại diện: Hoàng Ngọc Hùng
Thôn Phú Triều, đội 12, Xã Tượng Sơn, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG HÙNG VÂN

Mã số thuế: 2802474230
Người đại diện: Trần Văn Đường
Thôn Thị Long, Xã Tượng Sơn, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG MINH TRÍ

Mã số thuế: 2802476090
Người đại diện: Đàm Thị Quang
Thôn Phú Triều, Xã Tượng Sơn, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SƠN ANH THANH HÓA

Mã số thuế: 2802537392
Người đại diện: Lường Hữu Sơn
Đội 11, Xã Tượng Sơn, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CHIẾN THẮNG CONS

Mã số thuế: 2802538526
Người đại diện: Hoàng Công Thắng
Thôn Thị Long, Xã Tượng Sơn, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 2802569877
Người đại diện: Nguyễn Thị Hạnh
Thôn Phú Triều, Xã Tượng Sơn, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC CHÍNH HOA

Mã số thuế: 2801961016
Người đại diện: Lê Văn Chính
Thôn Cát Sơn, Xã Tượng Sơn, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

UBND XÃ TƯỢNG SƠN

Mã số thuế: 2800793009
Người đại diện:
Xã Tượng Sơn - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỢNG SƠN

Mã số thuế: 2801469823
Người đại diện: Trần Thị Tiên
Thôn Thái Tượng - Xã Tượng Sơn - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TƯỢNG SƠN

Mã số thuế: 2801262561
Người đại diện:
Xã Tượng Sơn - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 2801057932
Người đại diện: Trần Văn Đường
Nhà ông Trần Văn Đường, thôn Thị Long, Xã Tượng Sơn, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam

ĐỘI KHAI THÁC CHẾ BIẾN QUẶNG SẮT

Mã số thuế: 2800817637-001
Người đại diện: Hà Công Tuấn
Xã Tượng Sơn - Huyện Nông Cống - Thanh Hoá

ĐỘI KHAI THÁC MỎ TƯỢNG SƠN - CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG

Mã số thuế: 2800657630-005
Người đại diện: Lê Mạnh Tiến
Xã Tượng Sơn, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá, Vietnam