Mã số thuế các công ty tại xã tam quang


CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN TÀI NGUYÊN

Mã số thuế: 4001181934
Người đại diện: Ngô Thị Cẩm Giang
Cảng Kỳ Hà, Thôn An Hải Đông, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI THÀNH NHÂN

Mã số thuế: 4001179808
Người đại diện: Phạm Thị Hải
Thôn Trung Đoàn, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG NGỌC NAM TRIỀU

Mã số thuế: 4001176927
Người đại diện: Trần Nguyễn Đăng Triều
An Hải Đông, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NGUYỄN QUẢNG ĐÀ

Mã số thuế: 4001174101
Người đại diện: Nguyễn Thị Kiều Phương
Tổ 5, Thôn Xuân Trung, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH ACCOUNTING SERVICES GIA NGUYỄN

Mã số thuế: 4001174197
Người đại diện: Nguyễn Thị Huệ
Thôn Xuân Trung, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU LIÊN HIỆP PHÁT

Mã số thuế: 4001172785
Người đại diện: Tôn Thị Kim Liên
Tổ 2, Thôn An Hải Tây, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ANGKOR QUẢNG ĐÀ

Mã số thuế: 4001171855
Người đại diện: Phạm Quang Dũng
Thôn An Tây, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MTD PHÚ VANG

Mã số thuế: 4001171693
Người đại diện: Nguyễn Tiến Dương
Thôn 2, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ (TẠI QUẢNG NAM)

Mã số thuế: 3200042556-014
Người đại diện: Nguyễn Minh Thái
Cảng Kỳ Hà, xã Tam Quang - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC VÀ DỊCH VỤ CHU LAI

Mã số thuế: 4000357776-002
Người đại diện: Trơng Kiên Cường
Xã Tam Quang - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

CÔNG TY TNHH ELF GAZ ĐÀ NẴNG (NỘP HỘ NHÀ THẦU)

Mã số thuế: 4000900022
Người đại diện: Phan Ngọc Thắng
Kỳ Hà - Xã Tam Quang - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 2

Mã số thuế: 4000901604
Người đại diện: Nguyễn Quang Trung
thôn 2 - Xã Tam Quang - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HẢI THỊNH

Mã số thuế: 4000902076
Người đại diện: Lê Thế Hoàng
Thôn Đông Xuân, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY MINH LUẬN

Mã số thuế: 4000921706
Người đại diện: Đỗ Văn Luận
Đường 618, thôn An Tây, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH TRẦN DŨNG CHINH

Mã số thuế: 4000927377
Người đại diện: Trần Dũng Chinh
Thôn Sâm Linh Đông, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG ANH - NÚI THÀNH

Mã số thuế: 4000927345
Người đại diện: Nguyễn Đăng Chung
Thôn Sâm Linh Đông, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI HÀ VƯƠNG

Mã số thuế: 4000930965
Người đại diện: Nguyễn Thị Tàu
Thôn Xuân Trung, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - SẢN XUẤT VẠN CƠ

Mã số thuế: 4000932433
Người đại diện: Nguyễn Nhật Trung
Thôn Thanh Long, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN THIÊN

Mã số thuế: 4000932666
Người đại diện: Nguyễn Văn Trường
Thôn Xuân Trung, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG DŨNG TÀI

Mã số thuế: 4000966400
Người đại diện: Ngô Thị Cảnh
Thôn An Hải Đông, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MAY THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 4000975571
Người đại diện: Ngô Ngọc Nhung
Thôn Xuân Trung, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂM PHÚC

Mã số thuế: 4000976247
Người đại diện: Đặng Văn Phu
Thôn Xuân Trung, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GỖ CHU LAI

Mã số thuế: 4000978558
Người đại diện: Bùi Ngọc Công
Thôn Sâm Linh Đông, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH TÍN

Mã số thuế: 4000995190
Người đại diện: Nguyễn Thị Diễm My
Thôn 4, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN DŨNG VIÊN

Mã số thuế: 4001004861
Người đại diện: Trần Dũng Viên
Thôn Sâm Linh Đông, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam