Mã số thuế các công ty tại xã tam giang


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG QUANG ĐẠI

Mã số thuế: 4001189838
Người đại diện: Đinh Thị Tuyền
Tổ 7, Thôn Hòa An, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 4001188249
Người đại diện: Trần Văn Phương
Thôn Đông Mỹ, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN T.TUYẾT

Mã số thuế: 4001185103
Người đại diện: Phan Thị Tuyết
Cảng cá An Hòa, Thôn Đông Xuân, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG QUỐC BẢO CHU LAI

Mã số thuế: 4001173732
Người đại diện: Bùi Lương Quốc Đạo
Tổ 2, Thôn 6, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP TÂM LỘC

Mã số thuế: 4001171333
Người đại diện: Phan Bá Minh
Tổ 6, Thôn Đông Mỹ, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH HOÀNG NGHĨA HƯNG

Mã số thuế: 4000914191
Người đại diện: Phan Văn Hùng
Thôn Hòa An, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỌ THIÊN

Mã số thuế: 4000932352
Người đại diện: Trần Văn Tý
Thôn 3, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY CP ĐÓNG TÀU THIÊN HẬU PHƯỚC

Mã số thuế: 4000988517
Người đại diện: Hoàng Thị Xuân Thảo
Thôn Đông Xuân, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

C�NG TY TNHH M�T TH�NH VI�N VI�T TH�NH T�N PH�T

Mã số thuế: 4001024579
Người đại diện: L��ng T�n Vi�t
Thôn Hòa An, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ TÀU THỦY SILICAT

Mã số thuế: 4001032072
Người đại diện: Phan Thanh Hùng
Thôn Đông Xuân, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THP

Mã số thuế: 4001045508
Người đại diện: Phan Thanh Hùng
Thôn Đông Xuân, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU NĐ67 THP

Mã số thuế: 4001045498
Người đại diện: Phan Thanh Hùng
Thôn Đông Xuân, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỮU NGHỊ CHU LAI

Mã số thuế: 4001074259
Người đại diện: Bùi Văn Nghị
Thôn Hòa An, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẦU TƯ TRƯỜNG THỌ

Mã số thuế: 4001086543
Người đại diện: Lê Thị Kim Ngọc
Thôn Hòa An, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀNG DỰ

Mã số thuế: 4001096478
Người đại diện: Hoàng Tú Linh
Thôn Hòa An, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH ANH HÒA HẬU

Mã số thuế: 4001099905
Người đại diện: Huỳnh Văn Anh
Thôn Đông Bình, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÙY THỦY

Mã số thuế: 4001109582
Người đại diện: Trần Cao Thùy
Tổ 2, Thôn Hòa An, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC ĐẠT

Mã số thuế: 4001126556
Người đại diện: Trần Thị Phước
Thôn Đông Xuân, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU HOÀNG LONG

Mã số thuế: 4001142861
Người đại diện: Huỳnh Văn Thi
Thôn Đông Bình, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH KHẢI HOÀN CHU LAI

Mã số thuế: 4001146369
Người đại diện: Nguyễn Lê Kiều My
Tổ đoàn kết số 1, Thôn Thuận An, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH VIỆT THÀNH QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4000898278
Người đại diện: Võ Quang Vinh
Thôn Hòa An, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH HIỀN QUANG - CHU LAI

Mã số thuế: 4001120875
Người đại diện: Nguyễn Thị Diệu Hiền
Thôn Đông Bình, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP AN THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 4001102516
Người đại diện: Lê Hữu Hiền
Thôn Đông Mỹ, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIA VÕ

Mã số thuế: 4001141498
Người đại diện: Võ Văn Sang
Thôn Đông Mỹ, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TỔNG HỢP HÙNG LINH

Mã số thuế: 4001071096
Người đại diện: Trần Thị Thuận
Thôn Hòa An, Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam