Mã số thuế các công ty tại xã tam mỹ đông


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TATICO

Mã số thuế: 4001168362
Người đại diện: Lê Văn Chương
Thôn Phú Quý 1, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4001164505
Người đại diện: Hồ Văn Bền
Xóm Bến, Thôn Phú Quý I, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH NAM PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 4000900537
Người đại diện: Nguyễn Thanh Minh
Thôn Phú Quý 1, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHI HÙNG G.L

Mã số thuế: 4000929776
Người đại diện: Trần Thị Huệ
Thôn Phú Quý I, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP QUỐC TIẾN

Mã số thuế: 4000988732
Người đại diện: Đặng Trung Kiên
Thôn Trà Tây, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

DOANH NGHIỆP TN NGỌC BẢO CHI

Mã số thuế: 4001011900
Người đại diện: Lê Lương Thanh Thúy
Thôn Đa Phú 2, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH THẠNH NGÂN

Mã số thuế: 4001020172
Người đại diện: Lê Xuân ánh
Thôn Đa phú 1, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG VY

Mã số thuế: 4001025501
Người đại diện: Lê Văn Quang
Thôn Phú Quý 3, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY MẶC NHẬT TRÂM

Mã số thuế: 4001026632
Người đại diện: Nguyễn Thị Thanh Liêm
Thôn Phú Quý 2, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG ANH CHU LAI

Mã số thuế: 4001034778
Người đại diện: Huỳnh Thị Mỹ
Thôn Phú Quý 1, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MAY THÁI TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 4001064638
Người đại diện: Võ Thị Tiếng
Thôn Phú Quý 3, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TỊNH TÚ

Mã số thuế: 4001103453
Người đại diện: Ngô Văn Tịnh
Thôn Phú Quý 3, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUY HOÀNG CHU LAI

Mã số thuế: 4001104961
Người đại diện: Phan Thị Liễu
Thôn Đa phú 2, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG QUỐC THỊNH CHU LAI

Mã số thuế: 4001111158
Người đại diện: Ngô Đình Liệu
Thôn Phú Quý 2, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN ĐỊNH

Mã số thuế: 4001117720
Người đại diện: Hồ NgọC ĐịNh
Thôn Trà Tây, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THUẬN TRẦN

Mã số thuế: 4001124781
Người đại diện: Trần Văn Thuận
Thôn Phú Quý 1, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐÁ HOA CƯƠNG TÍN NGHĨA

Mã số thuế: 4001126919
Người đại diện: Đồng Phước Châu Hào
Tổ 8, Thôn Phú Quý 3, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI NGỌC BẢO CHI

Mã số thuế: 4001136307
Người đại diện: Bùi Thanh Thanh
Thôn Đa Phú 2, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẦN NHÂN PHÁT

Mã số thuế: 4001142621
Người đại diện: Trần Văn Chung
Tổ 9, Thôn Phú Quý 3, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MAY THIÊN TRÂN

Mã số thuế: 4001163131
Người đại diện: Trần Văn Thanh
Thôn Phú Quý 1, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

DOANH NGHIỆP TN CHÂU THỊ SỬ

Mã số thuế: 4001005720
Người đại diện: Châu Thị Sử
Thôn Phú Quý 2, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÚ TRƯỜNG

Mã số thuế: 4001026329
Người đại diện: Lê Thị Nga
Thôn Phú Quý 1, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀN MỸ PHÁT

Mã số thuế: 4001036052
Người đại diện: Trần Tấn Giang
Thôn Phú Quý 1, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MAY MẶC XUẤT KHẨU TONY

Mã số thuế: 4001043275
Người đại diện: Nguyễn Thị Hảo
Thôn Phú Quý 2, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HOÀN QUYÊN

Mã số thuế: 4000820024
Người đại diện: Trần Tấn Giang
Thôn Phú Quý 1, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành, Quảng Nam, Vietnam