Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã ân hòa


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẮC HUÊ

Mã số thuế: 2700898495
Người đại diện: Phạm Hồng Dương
Xóm 5, - Xã ân Hòa - Huyện Kim Sơn - Ninh Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÌNH MINH NB

Mã số thuế: 2700891517
Người đại diện: Trần Văn Được
Xóm 4, Xã Ân Hòa, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ T.O.T

Mã số thuế: 2700890658
Người đại diện: Nguyễn Thị út Thủy
Xóm 10, Xã Ân Hòa, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH MAY KJ VINA

Mã số thuế: 2700841989
Người đại diện: Trần Văn Mong
Xóm 3, Xã Ân Hòa, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH LUYỆN DUNG NB

Mã số thuế: 2700839919
Người đại diện: Trần Đình Luyện
Đường 10, Xã Ân Hòa, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI QUỐC PHONG

Mã số thuế: 2700664835
Người đại diện: Đoàn Quốc Hưng
Xóm 5, Xã Ân Hòa, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BÌNH MINH

Mã số thuế: 2700712038
Người đại diện: Trần Văn Được
Xóm 4 - Xã ân Hòa - Huyện Kim Sơn - Ninh Bình

CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT NINH BÌNH VÀNG

Mã số thuế: 2700714892
Người đại diện: Vũ Ngọc Hải
Xóm 5, Xã Ân Hòa, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỨC NGỌC

Mã số thuế: 2700791872
Người đại diện: Trần Đức Ngọc
Xóm 10 - Xã ân Hòa - Huyện Kim Sơn - Ninh Bình

CÔNG TY TNHH Y TẾ VÀ GIÁO DỤC THIỆN ĐỨC

Mã số thuế: 2700824937
Người đại diện: Nguyễn Mạnh Tuấn
Xóm 3, Xã Ân Hòa, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG HOÀNG GIANG

Mã số thuế: 2700826081
Người đại diện: Phạm Hồng Giang
Xóm 3, Xã Ân Hòa, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẬU HUỆ

Mã số thuế: 2700832423
Người đại diện: Ngô Văn Hậu
Xóm 14, Xã Ân Hòa, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH AN BÌNH PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 2700836026
Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Phương
Xóm 5, Xã Ân Hòa, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN CF TOÀN CẦU NINH BÌNH

Mã số thuế: 2700847243
Người đại diện: Đỗ Xuân Trường
Xóm 10, Xã Ân Hòa, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HOÀNG TỐT

Mã số thuế: 2700871648
Người đại diện: Nguyễn Văn Huy
Xóm 10, Xã Ân Hòa, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

DOANH NGHIỆP TN PHÁT ĐẠT NINH BÌNH

Mã số thuế: 2700714959
Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Phương
Xóm 5, Xã Ân Hòa, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC PHÚC

Mã số thuế: 2700711235
Người đại diện: Trần Ngọc Phúc
Xóm 10, Xã Ân Hòa, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC TUẤN LÀNH

Mã số thuế: 2700711242
Người đại diện: Hoàng Thị Lành
Xóm 5, Xã Ân Hòa, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VINA KIM LONG

Mã số thuế: 2700663398
Người đại diện: Đinh Thanh Thảo
Xóm 5, Xã Ân Hòa, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI NGÂN

Mã số thuế: 2700826839
Người đại diện: Phạm Trọng Chức
Xóm 3, Xã Ân Hòa, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH TND 123

Mã số thuế: 2700789665
Người đại diện: Mai Thị Hải
Xóm 3, Xã Ân Hòa, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH THÔNG TRANG KS

Mã số thuế: 2700827568
Người đại diện: Trần Thị Trang
Xóm 10, Xã Ân Hòa, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIÊN DỊU

Mã số thuế: 2700278903
Người đại diện: Trần Văn Tiên
Xóm 4, Xã Ân Hòa, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH MTV TẠO NGA

Mã số thuế: 2700278614
Người đại diện: Trần Văn Tạo
Xóm 5, Xã Ân Hòa, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG AN PHÁT

Mã số thuế: 2700271658
Người đại diện: Phạm Văn Giới
Xóm 10, Xã Ân Hòa, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam