Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã lai thành


CÔNG TY TNHH MTV BẢO SƠN

Mã số thuế: 2700904389
Người đại diện: Đinh Văn Lai
Xóm 2, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH HOÀNG KIM UNIVERSE

Mã số thuế: 2700898657
Người đại diện: Ngô Thị Thu Hiền
Xóm 4, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH HUY KHOA HANDICRAFT

Mã số thuế: 2700894839
Người đại diện: Nguyễn Đức Tiến
Xóm 7, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH TMDV HÙNG MẠNH

Mã số thuế: 2700890009
Người đại diện: Đỗ Văn Mạnh
Xóm 6, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG ANH KHOA

Mã số thuế: 2700884742
Người đại diện: Trần Trung Đức
Xóm 14A, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐÂ�U TƯ VA� XÂY DƯÊNG HOA� BA�O NGÂN

Mã số thuế: 2700884566
Người đại diện: Trịnh Văn Lương
Xóm 14B, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

TRƯỜNG MẦM NON LAI THÀNH

Mã số thuế: 2700669689
Người đại diện:
Xóm 9 - Xã Lai Thành - Huyện Kim Sơn - Ninh Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỦY LỢI MẠNH TRƯỜNG

Mã số thuế: 2700721988
Người đại diện: Vũ Văn Phi
Xóm 7, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN PHÁT

Mã số thuế: 2700741328
Người đại diện: Trần Quang Tính
Xóm 11, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢO THỦY

Mã số thuế: 2700782483
Người đại diện: Ninh Xuân Hảo
Xóm 9 A, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN BẢO

Mã số thuế: 2700793693
Người đại diện: Phạm Văn Thuận
Xóm 11, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC PHÁT HIỀN

Mã số thuế: 2700824334
Người đại diện: Trần Thế Phát
Xóm 11, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT MINH VIỆT NAM

Mã số thuế: 2700826405
Người đại diện: Ngô Thị Hồng
Xóm 7, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAI THÀNH

Mã số thuế: 2700831250
Người đại diện: Nguyễn Thị Thắm
Xóm 4, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HÙNG THỦY

Mã số thuế: 2700840167
Người đại diện: Bùi Mạnh Hùng
Xóm 2B, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG HẢO

Mã số thuế: 2700841805
Người đại diện: Trần Văn Lượng
Xóm 12, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH CÂY CẢNH CÂY BÓNG MÁT QUANG VI

Mã số thuế: 2700876050
Người đại diện: Bùi Quang Vi
Xóm 13, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

TRƯỜNG TIỂU HỌC A XÃ LAI THÀNH

Mã số thuế: 2700531779
Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Huyền
Xóm 4 - xã Lai Thành - Huyện Kim Sơn - Ninh Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC LAI THÀNH B

Mã số thuế: 2700531761
Người đại diện: Ngô Đức Tú
Xóm 12 - xã Lai Thành - Huyện Kim Sơn - Ninh Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN RẠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 2700280684
Người đại diện: Trần Duy Mạnh
Xóm 11 - xã Lai thành - Huyện Kim Sơn - Ninh Bình

DNTN XĂNG DẦU LAI THÀNH

Mã số thuế: 2700259883
Người đại diện: Tống thị Bùi
Xóm 11 - Xã Lai thành - Huyện Kim Sơn - Ninh Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC TÚ

Mã số thuế: 2700279417
Người đại diện: Trần Văn Tiềm
Xóm 11, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU BẢO TRUNG

Mã số thuế: 2700345772
Người đại diện: Trần Duy Khánh
Xóm 11, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN TRƯỜNG HIẾU

Mã số thuế: 2700348491
Người đại diện: Đỗ Kim Trọng
Xóm 2, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ QUÝ

Mã số thuế: 2700345589
Người đại diện: Đỗ văn Thìn
Xóm 14, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam