Mã số thuế các công ty tại xã kim hải


CÔNG TY TNHH KHOA HẰNG

Mã số thuế: 2700887334
Người đại diện: Trần Đăng Khoa
Lô 30-1080, Xã Kim Hải, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

TRƯỜNG MẦM NON KIM HẢI

Mã số thuế: 2700669840
Người đại diện:
Xóm 2 - Xã Kim Hải - Huyện Kim Sơn - Ninh Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHIÊM KHUÊ

Mã số thuế: 2700710143
Người đại diện: Triệu Văn Khiêm
Xóm 2, Xã Kim Hải, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH THẮNG

Mã số thuế: 2700727348
Người đại diện: Bùi Văn Kiền
Xóm 3, Xã Kim Hải, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG SÁNG NINH BÌNH

Mã số thuế: 2700715487
Người đại diện: Nguyễn Văn Phương
Xóm 3, Xã Kim Hải, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

TRƯỜNG TIỂU HỌC CƠ SỞ KIM HẢI

Mã số thuế: 2700530479
Người đại diện: Phạm Văn Sơn
Xã Kim Hải - Huyện Kim Sơn - Ninh Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI TUẤN

Mã số thuế: 2700278572
Người đại diện: Nguyễn Văn Môn
Xóm 4, Xã Kim Hải, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, Vietnam

UBND XÃ KIM HẢI

Mã số thuế: 2700226542
Người đại diện: Lê Văn Luyện
xã Kim hải - Huyện Kim Sơn - Ninh Bình