Mã số thuế các công ty tại xã hợp thành


UBND XÃ HỢP THÀNH

Mã số thuế: 5300138978
Người đại diện: Hoàng Sín
Xã Hợp Thành - Thành phố Lào Cai - Lào Cai

UBND XÃ HỢP THÀNH

Mã số thuế: 5300476906
Người đại diện:
Xã Hợp Thành - Xã Hợp Thành - Thành phố Lào Cai - Lào Cai

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP THÀNH

Mã số thuế: 5300585775
Người đại diện: Cao Thị Minh Thu
Thôn Cáng - xã Hợp Thành - Xã Hợp Thành - Thành phố Lào Cai - Lào Cai

TRƯỜNG MẦM NON HỢP THÀNH

Mã số thuế: 5300587878
Người đại diện: Trần Thị Kim hải
Thôn Kim Tước 1 - Xã Hợp Thành - Xã Hợp Thành - Thành phố Lào Cai - Lào Cai

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM HẢI PHÒNG TẠI LÀO CAI

Mã số thuế: 0200717348-001
Người đại diện: Phạm Văn Trường
Chuyển đến: Thôn Tượng, Xã Hợp Thành, Thành phố Lào Cai, Lào Cai, Vietnam