Mã số thuế các công ty tại xã tả phời


CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG THỦY

Mã số thuế: 5300732596
Người đại diện: Hoàng Trọng Thủy
Nhà ông Hoàng Trọng Thủy, thôn Trạng Thải, Xã Tả Phời, Thành phố Lào Cai, Lào Cai, Vietnam

UBND XÃ TẢ PHỜI

Mã số thuế: 5300138985
Người đại diện: Hoàng Ngọc Bình
Xã Tả Phời - Thành phố Lào Cai - Lào Cai

HTX THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 5300208544
Người đại diện: Tạ Quang Phương
Thôn Phân Lân - Xã Tả Phời - TP Lào Cai - Xã Tả Phời - Thành phố Lào Cai - Lào Cai

CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN LÀO CAI.

Mã số thuế: 5300227610
Người đại diện: Nguyễn Huy Trung
Thôn Cuống, Xã Tả Phời, Thành phố Lào Cai, Lào Cai, Vietnam

XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN-CÔNG TY TNHH MTV APATIT VIỆT NAM

Mã số thuế: 5300100276-013
Người đại diện: Trần Quốc Toàn
Xax Tả Phời - Xã Tả Phời - Thành phố Lào Cai - Lào Cai

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC I-CTY TNHH MỘT TV APATIT VIỆT NAM

Mã số thuế: 5300100276-014
Người đại diện: Hoàng Văn ánh
- Xã Tả Phời - Thành phố Lào Cai - Lào Cai

UBND XÃ TẢ PHỜI

Mã số thuế: 5300476889
Người đại diện:
Xã Tả Phời - Xã Tả Phời - Thành phố Lào Cai - Lào Cai

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TẢ PHỜI

Mã số thuế: 5300587959
Người đại diện: Nguyễn Huy Trung
Thôn Cuống - Xã Tả Phời - Xã Tả Phời - Thành phố Lào Cai - Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI GIA BẢO

Mã số thuế: 5300686558
Người đại diện: Đỗ Thanh Bình
Nhà ông Bình thôn Trạm Thải, Xã Tả Phời, Thành phố Lào Cai, Lào Cai, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI LÂM NHI

Mã số thuế: 5300737795
Người đại diện: Mai Duy Đông
Nhà ông Mai Duy Đông, thôn Trạm Thải, Xã Tả Phời, Thành phố Lào Cai, Lào Cai, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN APATIT VIỆT NAM - CHI NHÁNH SỬA CHỮA CƠ ĐIỆN

Mã số thuế: 5300100276-028
Người đại diện: Trần Quốc Toàn
Thôn Trạm Thải, Xã Tả Phời, Thành phố Lào Cai, Lào Cai, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN APATIT VIỆT NAM - CHI NHÁNH KHAI THÁC 1

Mã số thuế: 5300100276-024
Người đại diện: Hoàng Văn ánh
Thôn Trạm Thải, Xã Tả Phời, Thành phố Lào Cai, Lào Cai, Vietnam