Mã số thuế các công ty tại phường vĩnh thông


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG NGUYỄN TÍN

Mã số thuế: 1702163078
Người đại diện: Trần Thị Hoàng Yến
Số 1308 đường 30/4, khu phố 2, Phường Vĩnh Thông, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGUYỄN BẢO

Mã số thuế: 1702162236
Người đại diện: Nguyễn Hữu Bảo
46 đường Mạc Thiên Tích, Phường Vĩnh Thông, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THIÊN TRUNG

Mã số thuế: 1702156828
Người đại diện: Nguyễn Trung Việt
Số 507, khu phố 2, Phường Vĩnh Thông, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ BÍCH HIỀN KIÊN GIANG

Mã số thuế: 1702099104-014
Người đại diện: Nguyễn Hữu Tâm
Số 03A, tổ 4, khu phố 6, Phường Vĩnh Thông, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Vietnam

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ TRƯƠNG NGA

Mã số thuế: 1702113609-001
Người đại diện: Trương Nga
Số 339, tổ 3, khu phố 6, Phường Vĩnh Thông, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BIỂN XANH DUYÊN QUÊ

Mã số thuế: 1702114257-001
Người đại diện: Ngô Mỹ Duyên
Thửa đất số 562, tờ bản đồ số 3, khu phố 4, Phường Vĩnh Thông, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Vietnam

DNTN CƠ SỞ KHAI THÁC HẢI SẢN HẢI KÝ 4 (KG 9358 TS)

Mã số thuế: 1700153356-001
Người đại diện: Lâm Tú Phương
363 Khu phố 6, P.Vĩnh Thông - Phường Vĩnh Thông - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

CƠ SỞ KHAI THÁC HẢI SẢN HẢI KÝ 7 (KG 9151 TS)

Mã số thuế: 1700154783-001
Người đại diện: Lâm Thuận Đệ
359 Khu phố 6, p.Vĩnh Thông - Phường Vĩnh Thông - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

DNTN CƠ SỞ KHAI THÁC HẢI SẢN HẢI KÝ 6 (KG 1590 TS)

Mã số thuế: 1700154039-001
Người đại diện: Lâm Chí Hải
361 Khu phố 4 P.Vĩnh Thông - Phường Vĩnh Thông - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

DNTN CƠ SỞ KHAI THÁC HẢI SẢN HẢI KÝ 2 (KG 1591 TS )

Mã số thuế: 1700153564-004
Người đại diện: Lâm An
359 Khu phố 6, P. Vĩnh Thông - Phường Vĩnh Thông - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

DNTN CƠ SỞ KHAI THÁC HẢI SẢN HẢI KÝ 2 (KG 9015 TS)

Mã số thuế: 1700153564-003
Người đại diện: Lâm An
359 Khu phố 6, P. Vĩnh Thông - Phường Vĩnh Thông - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

DNTN CƠ SỞ KHAI THÁC HẢI SẢN HẢI KÝ 2 (KG 1367 TS)

Mã số thuế: 1700153564-002
Người đại diện: Lâm An
359 Khu phố P.Vĩnh Thông - Phường Vĩnh Thông - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

DNTN CƠ SỞ KHAI THÁC HẢI SẢN HẢI KÝ 2 (KG 1366 TS)

Mã số thuế: 1700153564-001
Người đại diện: Lâm An
359 Khu phố 6, P.Vĩnh Thông - Phường Vĩnh Thông - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

DNTN CƠ SỞ KHAI THÁC HẢI SẢN HẢI KÝ 4 (KG 90248 TS)

Mã số thuế: 1700153356-003
Người đại diện: Lâm Tú Phương
363 Khu phố 6, P. Vĩnh Thông - Phường Vĩnh Thông - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

DNTN CƠ SỞ KHAI THÁC HẢI SẢN HẢI KÝ 4 (KG 1393 TS)

Mã số thuế: 1700153356-002
Người đại diện: Lâm Tú Phương
363 Khu phố 6, P. Vĩnh Thông - Phường Vĩnh Thông - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

DNTN CƠ SỞ KHAI THÁC HẢI SẢN HẢI KÝ 5 (KG 1374B TS)

Mã số thuế: 1700153740-004
Người đại diện: Lâm Thuận Ký
359 Khu phố 6, P. Vĩnh Thông - Phường Vĩnh Thông - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

DNTN CƠ SỞ KHAI THÁC HẢI SẢN HẢI KÝ 5 (KG 1257 TS)

Mã số thuế: 1700153740-003
Người đại diện: Lâm Thuận Ký
359 Khu phố 6, P. Vĩnh Thông - Phường Vĩnh Thông - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

DNTN CƠ SỞ KHAI THÁC HẢI SẢN HẢI KÝ 5 (KG 1375 TS)

Mã số thuế: 1700153740-002
Người đại diện: Lâm Thuận Ký
359 Khu phố 6, P. Vĩnh Thông - Phường Vĩnh Thông - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

DNTN CƠ SỞ KHAI THÁC HẢI SẢN PHƯỚC THẠNH (KG 1392 TS)

Mã số thuế: 1700307535-001
Người đại diện: Trần Sển
363 Khu phố 6, phường Vĩnh Thông - Phường Vĩnh Thông - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

DNTN HẢI TẤN (KG-1914 TS)

Mã số thuế: 1700357529-003
Người đại diện: Kha Bửu Láng
359 Khu Phố 6 - Phường Vĩnh Thông - Phường Vĩnh Thông - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

DNTN HẢI TẤN (KG-5875 TS)

Mã số thuế: 1700357529-002
Người đại diện: Kha Bửu Láng
359 Khu Phố 6 - Vĩnh Thông - Phường Vĩnh Thông - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

DNTN HẢI TẤN (KG-90140 TS)

Mã số thuế: 1700357529-001
Người đại diện: Kha Bửu Láng
Số 361 Khu Phố 6 - Phường Vĩnh Thông - Phường Vĩnh Thông - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DƯƠNG NHI LINH

Mã số thuế: 1701904622
Người đại diện: Đặng Kim Loan
Số 239A đường Liên Xã, khu phố 2, Phường Vĩnh Thông, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẠN TẤN LỢI

Mã số thuế: 1701942931
Người đại diện: Liêu Minh Tấn
Lô DC2-26, khu dân cư, Phường Vĩnh Thông, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Vietnam

TRƯỜNG MẪU GIÁO ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 1701960881
Người đại diện: Ngô Hồng Hạnh
Khu phố 3 - Phường Vĩnh Thông - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang