Mã số thuế các công ty tại phường vĩnh lợi


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÂM THANH ÁNH SÁNG KIÊN TÀI

Mã số thuế: 1702158007
Người đại diện: Phan Kiên Hải
Lô L5-S3 cụm dân cư, khu phố 4, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO THANH TRUNG

Mã số thuế: 1702153986
Người đại diện: Trương Thanh Hiền
Số 227 Mai Thị Hồng Hạnh, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN - CHI NHÁNH TỈNH KIÊN GIANG

Mã số thuế: 3700381324-494
Người đại diện: Nguyễn Chí Tính
Số 163 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Vietnam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VĨNH THÀNH LỢI

Mã số thuế: 1701869054
Người đại diện: Nguyễn Văn Dũng
Số 430/76 đường Nguyễn Biểu, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH KIÊN GIANG

Mã số thuế: 0313617136-283
Người đại diện: Surahman
Số 27 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Vietnam

CÔNG TY TNHH AN KIÊN H K

Mã số thuế: 1701892617
Người đại diện: Phạm Ngọc Kiều
Số 217A đường Mai Thị Hồng Hạnh, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ THƯƠNG NHIÊN KIÊN GIANG

Mã số thuế: 1702083577-007
Người đại diện: Đặng Hoàng Thương
Số 266 đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố 1, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUẬN SANG DUY

Mã số thuế: 1701899813
Người đại diện: Lê Sơn Sang
Số 77 đường Mai Thị Hồng Hạnh, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Vietnam

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÂM TẤN QUỐC

Mã số thuế: 1702104347-001
Người đại diện: Lâm Tấn Quốc
Số 247 đường Mai Thị Hồng Hạnh, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Vietnam

XÍ NGHIỆP 627 QUÂN KHU 9

Mã số thuế: 1700298295
Người đại diện: Xí Nghiệp 627 Quân Khu 9
khu phố 1 - Phường Vĩnh Lợi - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ XÂY DỰNG

Mã số thuế: 1700104750-001
Người đại diện: Từ Văn Liêm
181 Cách Mạng Tháng 8 - Phường Vĩnh Lợi - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

CHI NHÁNH DNTN TÂN MỸ THÀNH

Mã số thuế: 1700379402-001
Người đại diện: Lưu Thị Tuyết Hồng
11 Cách Mạng Tháng Tám-P. Vĩnh Lợi - Phường Vĩnh Lợi - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

Mã số thuế: 3700381324-044
Người đại diện: Huỳnh Văn Băng Đình
Số 163, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Vietnam

NGUYỄN THỊ TRƯỜNG

Mã số thuế: 1700504477
Người đại diện: Nguyễn Thị Trường
Số 197A, đường Mai Thị Hồng Hạnh, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Vietnam

DNTN NHÃ HÂN

Mã số thuế: 1700549132
Người đại diện: Đăng Văn Vân
81 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Vĩnh Lợi - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG - PHÒNG GIAO DỊCH RẠCH SỎI

Mã số thuế: 1700197787-010
Người đại diện: Vũ Thế Thanh
Số 1A -1B đường Cách Mạng Tháng Tám - Phường Vĩnh Lợi - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

VPĐD CTY CP ĐTPT KT - RỪNG BỀN VỮNG TOÀN CẦU TẠI TỈNH KIÊN GIANG

Mã số thuế: 0104848443-061
Người đại diện: Nguyễn Văn Hùng
Số 94 Đường Cao Thắng, Tổ 3, Khu Phố 4 - Phường Vĩnh Lợi - Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN KIM THÙY

Mã số thuế: 1701854185
Người đại diện: Nguyễn Minh Cường
Số 209B, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯỚC VẠN THÀNH

Mã số thuế: 1701882961
Người đại diện: Trần Quan Rum
Số 272, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Vietnam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN K T C

Mã số thuế: 1701884581
Người đại diện: Nguyễn Đăng Khoa
Số 155C, đường Mai Thi Hồng Hạnh, khu phố 4, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Vietnam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM BỬU THÀNH

Mã số thuế: 1701885962
Người đại diện: Trịnh Thị Mỹ Xuân
Số 23-25 đường Mai Thị Hồng Hạnh, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Vietnam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TRẦN DỮNG

Mã số thuế: 1701886074
Người đại diện: Trần Văn Dững
Số 422, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN THỊ KIM NỞ

Mã số thuế: 1701960017
Người đại diện: Trần Thị Kim Nở
Số 15 đường Cách Mạng Tháng 8, tổ 7, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÙI DUY PHƯƠNG

Mã số thuế: 1701964011
Người đại diện: Bùi Duy Phương
Số 49 đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố I, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÂM THỊ KIM HOA

Mã số thuế: 1701964847
Người đại diện: Lâm Thị Kim Hoa
Lô 6, F12, khu dân cư, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Vietnam