Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã vũ lạc


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ PHÁT

Mã số thuế: 1001206855
Người đại diện: Hà Văn Chung
Thôn Kìm, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HƯƠNG GIANG

Mã số thuế: 1001206598
Người đại diện: Phạm Thị Giang
Thôn Kìm, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 5 TẤN

Mã số thuế: 1001203565
Người đại diện: Phạm Đình Tám
Thôn Thượng Cầm, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỆT MAY HƯƠNG QUỲNH

Mã số thuế: 1001203082
Người đại diện: Mai Thị Thảo
Thôn Kìm, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẢI SƠN

Mã số thuế: 1001200268
Người đại diện: Hoàng Cao Hải
Thôn Tam Lạc 1, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH NHÀI TUẤN

Mã số thuế: 1001192553
Người đại diện: Lại Văn Tuấn
Thôn Tam Lạc II, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN NTF THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1001189102
Người đại diện: Nguyễn Mạnh Tuấn
Xóm 5, thôn Nam Hưng, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI KIÊM ĐIỆP

Mã số thuế: 1001155495
Người đại diện: Phạm Đình Kiêm
Nhà ông Kiêm, thôn Tam Lạc 1, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH MAY ROYAL

Mã số thuế: 1001185450
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Thuận
Thôn Thượng Cầm, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình, Vietnam

DOANH NGHIỆP TN BẢO KHANH

Mã số thuế: 1000654491
Người đại diện: Trần thị Lan
Thôn Thượng Cầm, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình, Vietnam

TRƯỜNG MẦM NON VŨ LẠC

Mã số thuế: 1000986507
Người đại diện: Đoàn Thị Chè
- Xã Vũ Lạc - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÚC MINH

Mã số thuế: 1000999129
Người đại diện: Đoàn Quang Tuấn
Nhà ông Tuấn, Thôn Tam Lạc 1, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP BÁCH THỎA

Mã số thuế: 1001003848
Người đại diện: Bùi Xuân Bách
Nhà ông Bùi Xuân Thỏa, Thôn Tam Lạc 2, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH CHI

Mã số thuế: 1001060010
Người đại diện: Trần Thị Dàng (Chi)
Nhà bà Chi, thôn Kìm, Xóm 7, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI FS DAE SUNG

Mã số thuế: 1001062096
Người đại diện: Đặng Ngọc Huy
Nhà ông Đặng Ngọc Huy, thôn Tam Lạc 1, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH VẬN TẢI PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 1001069327
Người đại diện: Lê Viết Thao
Nhà ông Thao, Thôn Nam Hưng, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HÙNG THẮNG

Mã số thuế: 1001072344
Người đại diện: Nguyễn Thành Nam
Nhà ông Nam, thôn Tam Lạc, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG NGHIỆP MẠNH ĐỨC

Mã số thuế: 1001073637
Người đại diện: Trần Xuân Biết
Nhà ông Biết, Thôn Kìm, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DƯƠNG HOÀNG PHÁT THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1001098712
Người đại diện: Lê Trí Dương
Nhà ông Dương, thôn Vân Động, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH THỂ NHÀI

Mã số thuế: 1001098938
Người đại diện: Phạm Thị Nhài
Nhà bà Nhài, thôn Tam Lạc 2, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HOÀNG TUẤN

Mã số thuế: 1001114435
Người đại diện: Hoàng Anh Tuấn
Nhà ông Tuấn, thôn Kìm, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH GIANG HUY PHÁT

Mã số thuế: 1001115598
Người đại diện: Nguyễn Thị Xoa
Nhà bà Xoa, thôn Vân Động Nam, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH IN ANH TUẤN

Mã số thuế: 1001119190
Người đại diện: Vũ Mạnh Tuấn
Nhà ông Tuấn, thôn Vân Động, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & KINH DOANH LƯƠNG THỰC VIỆT HÀ

Mã số thuế: 1001121665
Người đại diện: Nguyễn Thị Yên
Nhà bà Yên, thôn Kìm, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THƯỜNG KIÊN

Mã số thuế: 1001130589
Người đại diện: Nguyễn Đình Thường
Nhà ông Thường, thôn Kìm, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình, Vietnam