Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã tân hiệp


HỢP TÁC XÃ CÙ LAO CHÀM

Mã số thuế: 4001162829
Người đại diện: Nguyễn Duy Khanh
Thôn Bãi ông - Xã Tân Hiệp - Thành phố Hội An - Quảng Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỊNH HƯNG

Mã số thuế: 4001184815
Người đại diện: Nguyễn Thị Huệ
Thôn Bãi Làng, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH HÒN LAO

Mã số thuế: 4001181719
Người đại diện: Lê Văn Đời
Thôn Bãi Làng, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam, Vietnam

DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG MINH AN

Mã số thuế: 4001026590
Người đại diện: Lê Khởi Minh
Thôn Bãi Ông, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN TÍN

Mã số thuế: 4001145206
Người đại diện: Nguyễn Thị Huệ
Tổ 1, Thôn Bãi Làng, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH PHÚC HẢI CÙ LAO CHÀM

Mã số thuế: 4001120642
Người đại diện: Nguyễn Thị Lan Hương
Tổ 3, Thôn Bãi Làng, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH CLC BIÊ�N XANH

Mã số thuế: 4001120272
Người đại diện: Hô� Văn Quang
Tổ 3, Bãi Làng, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam, Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DU LỊCH - ĐẦU TƯ CÙ LAO CHÀM TẠI QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4000382275-001
Người đại diện: Nguyễn Huy Phương
Bãi Bìm - Cù Lao Chàm, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO CÙ LAO CHÀM

Mã số thuế: 4001126387
Người đại diện: Trịnh Hữu Chung
Thôn Cấm, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH LẶN DU LỊCH SAO VIỆT

Mã số thuế: 4001067653
Người đại diện: Nguyễn Tấn Dũng
Thôn Cấm, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH HỮU TUYẾN

Mã số thuế: 4001047329
Người đại diện: Trần Hữu Tuyến
Thôn Bãi Làng, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam, Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LIÊN THÀNH

Mã số thuế: 4200660378-002
Người đại diện: Dương Thành Nhân
Thôn Bãi Làng, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH DVDL SINH THÁI CÙ LAO CHÀM

Mã số thuế: 4001072406
Người đại diện: Lê Thị Bích Công
Thôn Bãi Làng, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam, Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP KIM THỦY TẠI QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4201542391-001
Người đại diện: Nguyễn Phi Trường
Thôn Bãi Làng, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÂN HÀ

Mã số thuế: 4000488786
Người đại diện: Phan Hưng
Thôn Bãi Làng, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam, Vietnam

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ QUANG TRUNG

Mã số thuế: 4000612497
Người đại diện: Nguyễn Văn Thanh
Bãi Làng - Xã Tân Hiệp - Thành phố Hội An - Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIỂN ĐẢO XANH

Mã số thuế: 4000875545
Người đại diện: Ngô Khánh
Thôn Bãi Hương, Xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, Quảng Nam, Vietnam