Mã số thuế các công ty tại 28 mạc đĩnh chi


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SONG HẰNG

Mã số thuế: 0300896919
Người đại diện: Ngô Hồng Chuyên
28 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam