Tra cứu tên người đại diện pháp luật Võ Khắc Tịnh


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ TỊNH NHÂN

Mã số thuế: 3301459226
Người đại diện: Võ Khắc Tịnh
Số 19 Thuận Hóa, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TỊNH NHÂN

Mã số thuế: 3300388244
Người đại diện: Võ Khắc Tịnh
19 Thuận Hóa, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế, Vietnam