Tra cứu tên người đại diện pháp luật THÂN THỊ LAI


HỢP TÁC XÃ THÀNH LỘC

Mã số thuế: 2400652878
Người đại diện: Thân Thị Lai
Nghĩa Thượng - Xã Minh Đức - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THÀNH LỘC

Mã số thuế: 2400869870
Người đại diện: Thân Thị Lai
Thôn Nghĩa Thượng, Xã Minh Đức, Huyện Việt Yên, Bắc Giang, Vietnam