Tra cứu tên người đại diện pháp luật PHẠM ĐIỀN TÍNH


CÔNG TY TNHH NANOOK IKEE

Mã số thuế: 0315847632
Người đại diện: Phạm Điền Tính
Lầu 3, Số 72 Lê Tự Tài , Phường 04, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH SPACE S

Mã số thuế: 0315848146
Người đại diện: Phạm Điền Tính
Lầu 4 Số 72 Lê Tự Tài, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam