Tra cứu tên người đại diện pháp luật Nguyê�N Viê�T Ha�I


CÔNG TY TNHH ĐÂ�U TƯ VA� XÂY DƯÊNG H.N.C

Mã số thuế: 0401820271
Người đại diện: Nguyê�N Viê�T Ha�I
147 Kỳ Đồng, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VIHACO

Mã số thuế: 0401937329
Người đại diện: Nguyê�N Viê�T Ha�I
147 Kỳ Đồng, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng, Vietnam