Tra cứu tên người đại diện pháp luật MAI QUỐC TIẾN


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI QUỐC

Mã số thuế: 4000716753
Người đại diện: Mai Quốc Tiến
Thôn 1, Xã Tiên Lộc, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MAY QUỐC TIẾN

Mã số thuế: 1201610889
Người đại diện: Mai Quốc Tiến
Số 49 Đường Thái Sanh Hạnh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Vietnam