Tra cứu tên người đại diện pháp luật Huỳnh Hoài Thanh


Huỳnh Hoài Thanh

Mã số thuế: 8286611899
Người đại diện: Huỳnh Hoài Thanh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẬT Ý PHÁT

Mã số thuế: 1702186886
Người đại diện: HUỲNH HOÀI THANH
Số 599, ấp Đông Lộc, Xã Thạnh Đông, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang, Vietnam

Hùynh Hòai Thanh

Mã số thuế: 8115298549
Người đại diện: Hùynh Hòai Thanh

Huỳnh Hoài Thanh Phương

Mã số thuế: 8449145171
Người đại diện: Huỳnh Hoài Thanh Phương

HUỳnh Hoài THanh

Mã số thuế: 8586241864
Người đại diện: HUỳnh Hoài THanh

Huỳnh Hoài Thanh

Mã số thuế: 8379432860
Người đại diện: Huỳnh Hoài Thanh

HUỳNH HOàI THANH

Mã số thuế: 8623050194
Người đại diện: HUỳNH HOàI THANH

Huỳnh Hoài Thanh

Mã số thuế: 8380224551
Người đại diện: Huỳnh Hoài Thanh

Huỳnh Hoài Thanh

Mã số thuế: 8497624287
Người đại diện: Huỳnh Hoài Thanh

Huỳnh Hoài Thanh

Mã số thuế: 8431155651
Người đại diện: Huỳnh Hoài Thanh
Huyện Tân Trụ, Long An