Tra cứu tên người đại diện pháp luật Bùi Kim Trọng


TRẠM KHUYỄN NÔNG CẨM THUỶ

Mã số thuế: 2801403702
Người đại diện: Bùi Kim Trọng
Tổ 3 TT Cẩm Thuỷ - Huyện Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỌNG KIỀU

Mã số thuế: 0601165207
Người đại diện: Bùi Kim Trọng
Khu 22, Thị Trấn Thịnh Long, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam