Tra cứu tên người đại diện pháp luật BÙI QUỲNH NHƯ


BùI QUỳNH NHƯ

Mã số thuế: 8431438191
Người đại diện: BùI QUỳNH NHƯ

Bùi Quỳnh Như

Mã số thuế: 8320745253
Người đại diện: Bùi Quỳnh Như

CHI NHÁNH 2 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM THIÊN NHIÊN ECO

Mã số thuế: 0315188468-002
Người đại diện: Bùi Quỳnh Như
Lô HC4, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Long An, Vietnam

Bùi Quỳnh Như

Mã số thuế: 8638834434
Người đại diện: Bùi Quỳnh Như