Mã số thuế các công ty tại xã yên hợp


CHI NHÁNH CÔNG TY CP LUYỆN KIM VÀ KHAI KHOÁNG VIỆT ĐỨC- MỎ SẮT TRẠI BÒ

Mã số thuế: 2713000234
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THÁI.
Mỏ sắt Trại Bò, Xã Yên Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN KIM VÀ KHAI KHOÁNG VIỆT ĐỨC - MỎ SẮT TRẠI BÒ

Mã số thuế: 0102288595-002
Người đại diện: Nguyễn Văn Thái
Mỏ sắt Trại Bò, xã Yên Hợp - Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN HOÀNG HUY

Mã số thuế: 2901811014
Người đại diện: Nguyễn Nghĩa Huy
Xóm Cồng, Xã Yên Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, Vietnam

DOANH NGHIỆP TN TRẠM CÂN THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 2901862026
Người đại diện: Phạm Thành Công
Xóm Trông Cánh, Xã Yên Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, Vietnam

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ HIẾU HƯỜNG

Mã số thuế: 2901932428
Người đại diện: Trần Thị Hường
Xóm Dé, Xã Yên Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, Vietnam

CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN BẢN MỒNG

Mã số thuế: 2901905544
Người đại diện: Đỗ Minh Tiến
Bản Mồng, Xã Yên Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, Vietnam

DOANH NGHIỆP TN LÂM SẢN ĐỨC VINH

Mã số thuế: 2901735765
Người đại diện: Lê Thị Hồng Sâm
Xóm Hợp Thành, Xã Yên Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, Vietnam

CÔNG TY CP MẠC GIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 2901580430
Người đại diện: Mạc Văn Lĩnh
Xóm Thái Lão, Xã Yên Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÌNH PHƯỢNG

Mã số thuế: 2901637528
Người đại diện: Đinh Viết Tình
Xóm Trọng Cánh, Xã Yên Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, Vietnam

CHI NHÁNH DNTN SAO MAI TẠI NGHỆ AN

Mã số thuế: 4200372884-006
Người đại diện: Hồ Công
Nhà máy nước khoáng Thiên An,xóm Cầu Đá,xã Yên Hợp - Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An

BAN QLDA THỦY ĐIỆN BẢN MỒNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP TẠI NGHỆ AN

Mã số thuế: 0100102887-012
Người đại diện: Đỗ Minh Tiến
Bản Mồng, Xã Yên Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, Vietnam

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BẢO SƠN

Mã số thuế: 2900921543
Người đại diện: Nguyễn Hữu Kiên
Thôn Hợp Thành, Xã Yên Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, Vietnam