Mã số thuế các công ty tại xã trịnh xá


C�NG TY TNHH T� ��NG H�A ADZ H� NAM

Mã số thuế: 0700830221
Người đại diện: �� ��n B�ng
Thôn Bùi, Xã Trịnh Xá, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BAO BÌ NINH VIỆT

Mã số thuế: 0700826909
Người đại diện: Trần Quốc Việt
Thôn Bùi, Xã Trịnh Xá, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI MINH TOÀN

Mã số thuế: 0700640037
Người đại diện: Mai Ngọc Toàn
Thôn Hoàng, Xã Trịnh Xá, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

TRƯỜNG MẦM NON XÃ TRỊNH XÁ

Mã số thuế: 0700687691
Người đại diện: Nguyễn Thị Ba
Trịnh Xá - Xã Trịnh Xá - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOÀNG VÂN

Mã số thuế: 0700792209
Người đại diện: Nguyễn Văn Vân
Thôn Hoàng, Xã Trịnh Xá, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KHẢI SƠN

Mã số thuế: 0700798289
Người đại diện: Mai Đình Hưng
Thôn An, Xã Trịnh Xá, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TRỊNH XÁ

Mã số thuế: 0700392070
Người đại diện: Nguyễn Phú Độ
Xã Trịnh Xá - Xã Trịnh Xá - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ TRỊNH XÁ

Mã số thuế: 0700278561
Người đại diện: Nguyễn Thị Thúy Thật
Xã Trịnh Xá - Xã Trịnh Xá - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

TRƯỜNG THCS XÃ TRỊNH XÁ

Mã số thuế: 0700278554
Người đại diện: Nguyễn Trung Kiên
Trịnh Xá - Xã Trịnh Xá - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TUẤN VINH

Mã số thuế: 0700320799
Người đại diện: Mai Văn Tốn
Thôn Hoàng, Xã Trịnh Xá, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam