Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã tiên hiệp


CÔNG TY TNHH HTTECH QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0700829610
Người đại diện: Nguyễn Văn Huy
Thôn Phú Thứ, Xã Tiên Hiệp, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÚ LỘC

Mã số thuế: 0700824411
Người đại diện: Nguyễn Thị Nhung
Phú Hoàn, Xã Tiên Hiệp, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SƠN TÙNG

Mã số thuế: 0700793435
Người đại diện: Ngô Hoàng Giang
Thôn Phú Hoàn, Xã Tiên Hiệp, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MTV THANH PHÁT

Mã số thuế: 0700801534
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Hòa
Thôn Đình Ngọ, Xã Tiên Hiệp, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH BÌNH - CHI NHÁNH HÀ NAM

Mã số thuế: 2700557128-001
Người đại diện: Trần Thành Đồng
Thôn Phú Thứ, Xã Tiên Hiệp, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY PHÚC THÀNH

Mã số thuế: 0700709063
Người đại diện: Phạm Văn Dung
Thôn Phú Thứ, Xã Tiên Hiệp, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

TRƯỜNG MẦM NON TIÊN HIỆP

Mã số thuế: 0700266005
Người đại diện: NGUYễN THị áNH THU
Thôn Phú Thứ, xã Tiên Hiệp - Xã Tiên Hiệp - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN HẢI

Mã số thuế: 0700265869
Người đại diện: Ngô Đức Trình
Quán Nha - Tiên Hải - Xã Tiên Hiệp - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN HIỆP

Mã số thuế: 0700269253
Người đại diện: Nguyễn Văn Mài
Thôn Phú Thứ, xã Tiên Hiệp - Xã Tiên Hiệp - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TIÊN HIỆP

Mã số thuế: 0700253736
Người đại diện: Cao Văn Phú
Thôn Phú Thứ, Xã Tiên Hiệp - Xã Tiên Hiệp - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

TRƯỜNG THPTC PHỦ LÝ

Mã số thuế: 0700253895
Người đại diện: Nguyễn Trường Sơn
Thôn Phú Thứ, Xã Tiên Hiệp - Xã Tiên Hiệp - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

TRƯỜNG THCS TIÊN HIỆP

Mã số thuế: 0700252965
Người đại diện: Trần Văn Lập
Thôn Phú Thứ, Xã Tiên Hiệp - Xã Tiên Hiệp - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TIÊN HIỆP

Mã số thuế: 0700250862
Người đại diện: Trần Xuân Thiệu
Thôn Phú Thứ - Xã Tiên Hiệp - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI NINH

Mã số thuế: 0700234412
Người đại diện: Nguyễn Quang Nam
Thôn Phú Thứ, Xã Tiên Hiệp, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam