Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã tiên hải


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NÔNG THƯƠNG HÀ NAM

Mã số thuế: 0700634883
Người đại diện: Vũ Văn Hiếu
Thôn Thường Ấm, Xã Tiên Hải, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MAY VÀ THƯƠNG MẠI HIỀN TÙNG

Mã số thuế: 0700777539
Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Hiền
Thôn Thường Ấm, Xã Tiên Hải, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH TM&DV QUẢNG CÁO BẢO MINH

Mã số thuế: 0700789213
Người đại diện: Vũ Trọng Hân
Thôn Thường Ấm, Xã Tiên Hải, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG QUÝ DẬU

Mã số thuế: 0700793298
Người đại diện: Lê Quý Dậu
Thôn Đỗ Ngoại, chợ Cống, Xã Tiên Hải, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH GỖ ĐẠI XUÂN

Mã số thuế: 0700772763
Người đại diện: Trần Tất Đại
Thôn Đỗ Nội, Xã Tiên Hải, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

TRƯỜNG MẦM NON XÃ TIÊN HẢI

Mã số thuế: 0700266090
Người đại diện: Nguyễn Thị Mai Nhung
Thôn Quán Nha, xã Tiên Hải - Xã Tiên Hải - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TIÊN HẢI

Mã số thuế: 0700253694
Người đại diện: Nguyễn Văn Hạnh
Thôn Quán Nha, Xã Tiên Hải - Xã Tiên Hải - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

TRƯỜNG THCS TIÊN HẢI

Mã số thuế: 0700253285
Người đại diện: Nguyễn Hoàng Ngân
Thôn Quán Nha, Xã Tiên Hải - Xã Tiên Hải - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

DOANH NGHI�P T� NH�N M�NH QUY�T

Mã số thuế: 0700283547
Người đại diện: Tr�n M�nh Quy�t
Thôn Đỗ Ngoại, Xã Tiên Hải, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam