Mã số thuế các công ty tại xã thượng cát


CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ IN ẤN MẶT TRỜI

Mã số thuế: 0105946482
Người đại diện: Ngô Mạnh Cường
Đội 1, thôn Thượng Cát, Xã Thượng Cát, Huyện Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG XANH HTC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106063592
Người đại diện: Phạm Tiến Công
Thôn Đông Ba, Xã Thượng Cát, Huyện Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH TRÍ

Mã số thuế: 0106195912
Người đại diện: Nguyễn Văn Khánh
Thôn Thượng Cát, Xã Thượng Cát, Huyện Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 0106311686
Người đại diện: Hoàng Tấn Trình
Thôn Đông Ba, Xã Thượng Cát, Huyện Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DƯƠNG QUÝ

Mã số thuế: 0106184420
Người đại diện: Ngô Xuân Dương
Xóm Đình, Đội 1, Thôn Thượng Cát, Xã Thượng Cát, Huyện Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HỒNG KÔNG

Mã số thuế: 0106228029
Người đại diện: Đồng Văn Hùng
Thôn Thượng Cát, Xã Thượng Cát, Huyện Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN SVA - CHI NHÁNH SÔNG HỒNG

Mã số thuế: 0104160110-001
Người đại diện: Phạm Công Thành
Thôn Thượng Cát, Xã Thượng Cát, Huyện Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯONG MẠI VÀ CHẾ BIẾN LÂM SẢN MẠNH HÙNG

Mã số thuế: 0105282577
Người đại diện: Nguyễn Văn Mạnh
Đội 2, Thôn Thượng Cát, Xã Thượng Cát, Huyện Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105149254
Người đại diện: Lê Văn Tự
Thôn Thượng Cát, Xã Thượng Cát, Huyện Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG TOÀN

Mã số thuế: 0101905372
Người đại diện: Nguyễn Hoàng Thái
Thôn Đống Ba, Xã Thượng Cát, Huyện Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN NGÂN THƯƠNG

Mã số thuế: 0105757012
Người đại diện: Ngô Đức Nhương
Thôn Thượng Cát, Xã Thượng Cát, Huyện Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐỨC HẢO

Mã số thuế: 0105740883
Người đại diện: Nguyễn Thị Hảo
Thôn Thượng Cát, Xã Thượng Cát, Huyện Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MS THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 0105685287
Người đại diện: Vũ Hữu Sĩ
Thôn Đông Ba, Xã Thượng Cát, Huyện Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU GIAO THÔNG SÔNG ĐÀ

Mã số thuế: 0102370352
Người đại diện: Cù Ngọc Đức
Thôn Đông Ba, Xã Thượng Cát, Huyện Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN HOÀNG GIANG

Mã số thuế: 0101488760
Người đại diện: Lê Thị Ninh
Đội 1, thôn Thượng Cát, Xã Thượng Cát, Huyện Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢNG NAM

Mã số thuế: 0102306325
Người đại diện: Nguyễn Văn Quảng
Thôn Đông Ba, Xã Thượng Cát, Huyện Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THU TÂM

Mã số thuế: 0101624491
Người đại diện: Ngô Thị Thu
Thôn Đông Ba, Xã Thượng Cát, Huyện Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HẢI NAM

Mã số thuế: 0101993562
Người đại diện: Vũ Thị Thanh
Khu Lán Xẻ, Đội 1, Thôn Đông Ba, Xã Thượng Cát, Huyện Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH NHỰA HẢI AN

Mã số thuế: 0105423605
Người đại diện: Đào Thị Ngoan
Thôn Đông Ba, Xã Thượng Cát, Huyện Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG HÀ

Mã số thuế: 0104017907
Người đại diện: Nguyễn Thị Hồng
Thôn Đông Ba, Xã Thượng Cát, Huyện Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG HẢI LONG

Mã số thuế: 0103409764
Người đại diện: Nguyễn An Hải
Thôn Đông Ba, Xã Thượng Cát, Huyện Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 0101975323
Người đại diện: Nguyễn Văn Hỗ
Thôn Đông Ba, Xã Thượng Cát, Huyện Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG ĐỨC THẮNG

Mã số thuế: 0101990360
Người đại diện: Nguyễn Văn Linh
Xóm 6 thôn Đông Ba, Xã Thượng Cát, Huyện Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 0104501113
Người đại diện: Bùi Ngọc Dũng
Thôn Thượng Cát, Xã Thượng Cát, Huyện Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUANG ĐÔNG

Mã số thuế: 0104900735
Người đại diện: Mai Hồng Quang
Xóm 3, thôn Đông Ba, Xã Thượng Cát, Huyện Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam