Mã số thuế các công ty tại xã thanh châu


XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 8.03 - CÔNG TY SÔNG ĐÀ 8

Mã số thuế: 0500276454-007
Người đại diện: Lại Viết Cường
Xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẢI THANH

Mã số thuế: 0700630945
Người đại diện: Đỗ Văn Thanh
Đường 21A, Xã Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

NHÀ MÁY CHẾ TẠO THIẾT BỊ VÀ KẾT CẤU THÉP

Mã số thuế: 5400101273-005
Người đại diện: Đinh Gia Phúc
Xã Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT XE MÁY TIẾN LỘC

Mã số thuế: 0312121698-001
Người đại diện: Trần Thị Thu Hằng
Khu Thương mại Dịch vụ 4, Xã Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC VÀ ĐỒ CHƠI HANACO

Mã số thuế: 0700640439
Người đại diện: Lê Sỹ Hàm
đường Lê Hoàn, thôn Hồng Phú, Xã Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

CHI NHÁNH KIM KHÍ VIỆT ĐỨC

Mã số thuế: 0700222664-001
Người đại diện: Đoàn Thị Hà
Số 12, đường Đinh Tiên Hoàng, Xã Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỒNG HÀ

Mã số thuế: 0700168336
Người đại diện: Lê Bá Minh
Dốc Bảo Lộc 2, Xã Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH AN THÁI

Mã số thuế: 0700418096
Người đại diện: Trần Quốc Cường
Thôn Bầu Cừu, Xã Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

XÍ NGHIỆP LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

Mã số thuế: 0700262353-005
Người đại diện: Nguyễn Văn Hiền
đường Nguyễn Thị Định, Xã Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

NHÀ MÁY BAO BÌ THANH CHÂU

Mã số thuế: 0700262353-002
Người đại diện: Nguyễn Tiến Thuận
Xã Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THẾ NAM

Mã số thuế: 0700635950
Người đại diện: Nguyễn Thành Nam
Đường Đinh Tiên Hoàng, Xã Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KIM THOA

Mã số thuế: 0700335033
Người đại diện: Hoàng Kim Thoa
Đường Đinh Tiên Hoàng, xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THANH CHÂU

Mã số thuế: 0700294676
Người đại diện: Bùi Ngọc Diệp
Thôn Bảo Lộc 1, xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI THANH MẠNH

Mã số thuế: 0700259840
Người đại diện: Lê Thanh Thược
Đường Đinh Tiên Hoàng, Xã Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH MIỀN NAM

Mã số thuế: 0700259449
Người đại diện: Phạm Văn Miền
Đọ Xá, Xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN PHONG

Mã số thuế: 0700256328
Người đại diện: Lê Thanh Tuấn
ĐƯỜNG 1A, Xã Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 0700252588
Người đại diện: Nguyễn Minh Mừng
Đường Đinh Tiên Hoàng, Xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC SƠN

Mã số thuế: 0700249592
Người đại diện: Nguyễn Nguyên
đường Đinh Tiên Hoàng, Xã Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGỌC THUỶ

Mã số thuế: 0700247690
Người đại diện: Nguyễn Thị Thuỷ
Đường Đinh Tiên Hoàng, Xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MAI LINH

Mã số thuế: 0700247080
Người đại diện: Trịnh Quốc Chính
Đường Đinh Tiên Hoàng, Thôn Hồng Phú, Xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KINH DOANH VÂN KHÁNH

Mã số thuế: 0700243914
Người đại diện: Trần Kim Khánh
Đường Đinh Tiên Hoàng, thôn Hồng Phú, Xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HẢI HÀ

Mã số thuế: 0700229596
Người đại diện: Lại Thị Hà
đường Đinh Tiên Hoàng, Xã Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC THANH

Mã số thuế: 0700263156
Người đại diện: Nguyễn Thị Bích hằng
Khu tập thể công an Tỉnh, Thôn Bầu Cừu, Xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

NHÀ MÁY CHẾ TẠO THIẾT BỊ VÀ KẾT CẤU THÉP

Mã số thuế: 0700108552
Người đại diện: Trần Bá Thanh
Quốc lộ 21- Xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÂU THÀNH

Mã số thuế: 0700100056
Người đại diện: Đinh Văn Cường
Thôn Bảo Lộc 2, Xã Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam