Mã số thuế các công ty tại xã tầm xá


CÔNG TY TNHH B.E.O GROUP

Mã số thuế: 0108915002
Người đại diện: Phạm Thị Thùy Dương
Thôn Đông, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108785385
Người đại diện: Lê Đăng Sửu
Thôn Đông, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108599043
Người đại diện: Mã Văn Sáu
Thôn Đoài, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH LOAN ĐẠT TÀM XÁ

Mã số thuế: 0107814724
Người đại diện: Lê Đăng Đạt
Thôn Đoài, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH XD TM NỘI THẤT AN PHÚ QUÝ

Mã số thuế: 0106875530
Người đại diện: Trần Thị Hải
Số 9A, ngõ 5, thôn Đoài, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TẤT THÀNH

Mã số thuế: 0106211554
Người đại diện: Phạm Thị Thu Hà
Số 32 ngõ 3 thôn Đông, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ GIA DỤNG TRƯỜNG AN

Mã số thuế: 0106288677
Người đại diện: Nguyễn Văn Sơn
Thôn Đoài, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH JS VIỆT

Mã số thuế: 0106484488
Người đại diện: Hoàng Anh Hiếu
Số 21A, đường số 1, thôn Đoài, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH TIVINA QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0106807883
Người đại diện: Nguyễn Đức Tính
Số 12, Ngõ 4, đường 1, Thôn Đông, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG VÀ NĂNG LƯỢNG NELIA

Mã số thuế: 0107529131
Người đại diện: Nguyễn Thị ánh
Số 34A, đường 2, ngõ 3, thôn Đoài, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ANH NHT HÀ NỘI

Mã số thuế: 0107537196
Người đại diện: Phạm Công Thành
Thôn Đoài, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TEAM VIỆT

Mã số thuế: 0107542118
Người đại diện: Nguyễn Hoàng Phương
Thôn Đông, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ ĐỨC HẠNH

Mã số thuế: 0107961616
Người đại diện: Hoàng Hữu Nam
thôn Đông, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH DIỆT CÔN TRÙNG NGỌC BÍCH

Mã số thuế: 0108376600
Người đại diện: Trương Thị Điểm
Thôn Đông, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM ÁNH MINH

Mã số thuế: 0108525115
Người đại diện: Lê Văn Dự
Số nhà 1ª, ngõ 5 , Thôn Đoài, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN TRI THỨC TUẤN NAM

Mã số thuế: 0108546348
Người đại diện: Tươ�Ng Duy Hưng
Số 15, ngõ 6 thôn Đoài, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNH TRÌNH ECO

Mã số thuế: 0108328082
Người đại diện: Lê Thị Hoài Thu
Số nhà 14, ngõ 4, đường 1, thôn Đông, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH MHD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107262625
Người đại diện: Đoàn Thị ánh Mai
Thôn Đông, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI

Mã số thuế: 0107249141
Người đại diện: Hồ Sỹ Tuấn
Số 20 ngõ 03 đường số 1. thôn Đông, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH VẬN TẢI HOÀNG YẾN

Mã số thuế: 0105187115
Người đại diện: Lê Đức Thắng
Thôn Đông, Xã Tầm Xá, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 0105809038
Người đại diện: Nguyễn Hải Nam
Thôn Đông, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THỰC PHẨM SẠCH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0102189259
Người đại diện: Lê Thị Hương
Số 45, ngõ 4, đường số 2, thôn Đông, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH, ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHỊ HÀ

Mã số thuế: 0105457065
Người đại diện: Lê Phú Phát
Thôn Đoài, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC EFCAS

Mã số thuế: 0104706738
Người đại diện: Hoàng Thị Thu Thuỳ
Thôn Đông, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN HMD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104663844
Người đại diện: Nguyễn Việt Hưng
Thôn Đông, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Vietnam