Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã nghĩa thịnh


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI LIÊN

Mã số thuế: 0601183823
Người đại diện: Vũ Ngọc Liên
Thôn Hạ Kỳ, Xã Nghĩa Thịnh, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 0600810415
Người đại diện: Vũ Việt Cường
Đội 3, Đại Thắng, Xã Nghĩa Thịnh, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI AN VINH

Mã số thuế: 0601013941
Người đại diện: Đỗ Anh Tuấn
Thôn Hải Lạng Trang, Xã Nghĩa Thịnh, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH, DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP - ĐẠI THẮNG

Mã số thuế: 0601102359
Người đại diện: Nguyễn Xuân Điến
Thôn Hạ Kỳ - Xã Nghĩa Thịnh - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH, DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐẠI HƯNG XÃ NGHĨA THỊNH

Mã số thuế: 0601111748
Người đại diện: Vũ Sơn Hải
Thôn Hanh Thụ - Xã Nghĩa Thịnh - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUÂN NIÊN

Mã số thuế: 0601023266
Người đại diện: Trương Ngọc Niên
Đội 3 - Đại Hải, Xã Nghĩa Thịnh, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG TÙNG 68

Mã số thuế: 0600976467
Người đại diện: Phạm Giao Huynh
Thôn Hải Bình, Xã Nghĩa Thịnh, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐỊNH HƯNG

Mã số thuế: 0600343552
Người đại diện: Nguyễn Văn Địch
Xóm Hải Yến - Xã Nghĩa Thịnh - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN NGHĨA THỊNH

Mã số thuế: 0600344725
Người đại diện: Bùi Xuân Huy
Xã Nghĩa Thịnh - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NGHĨA THỊNH

Mã số thuế: 0600647776
Người đại diện: Ngô Thị Lụa
Xã Nghĩa Thịnh - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG XÃ NGHĨA THỊNH

Mã số thuế: 0600647624
Người đại diện: Bùi thị Thu Hường
Xã Nghĩa Thịnh - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ NGHĨA THỊNH

Mã số thuế: 0600648360
Người đại diện: Trịnh Văn Huynh
Xã Nghĩa Thịnh - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 0600947219
Người đại diện: Bùi Thế Ngọc
Thôn Hưng Đạo, Xã Nghĩa Thịnh, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 0600754697
Người đại diện: Phạm Văn Đông
Thôn Hanh Thụ, Xã Nghĩa Thịnh, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÁNH TRANG

Mã số thuế: 0600853088
Người đại diện: Trương Thành Nam
Đội 3, Đại Hải, Xã Nghĩa Thịnh, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI MẠNH ANH

Mã số thuế: 0600427442
Người đại diện: Vũ Đình Chưng
Thôn Hạ Kỳ, Xã Nghĩa Thịnh, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH TÂN ĐẠT

Mã số thuế: 0600662100
Người đại diện: Bùi Thế Ngọc
Đội 3 Đại Hưng, Xã Nghĩa Thịnh, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH LIÊN CHI PHƯƠNG

Mã số thuế: 0600333586
Người đại diện: Vũ Ngọc Liên
Thôn Hạ Kỳ, Xã Nghĩa Thịnh, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

DNTN MÂY MAI

Mã số thuế: 0600341918
Người đại diện: Phạm Văn Mai
Xã Nghĩa Thịnh - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG HẬU

Mã số thuế: 0600314255
Người đại diện: Trần Phúc Hậu
Thôn Hạ Kỳ, Xã Nghĩa Thịnh, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

DNTN ĐẠI HẢI

Mã số thuế: 0600335008
Người đại diện: Khương Ngọc Dự
THÔN HẢI LẠNG, Xã Nghĩa Thịnh, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ANH TUẤN

Mã số thuế: 0600276881
Người đại diện: Trương Anh Tuấn
Phố Mới, Xã Nghĩa Thịnh, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THÁI THỊNH

Mã số thuế: 0600344683
Người đại diện: Ngô Văn Khuyênh
Nhà ông Ngô Văn Khuyênh, đội 2 Đại Thắng, Xã Nghĩa Thịnh, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

UBND XÃ NGHĨA THỊNH

Mã số thuế: 0600148544
Người đại diện:
Xã Nghĩa Thịnh - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIA LỘC

Mã số thuế: 0600447978
Người đại diện: Đỗ Anh Tuấn
Đại Thắng, Xã Nghĩa Thịnh, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam