Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã nghĩa thắng


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG PHÚ VINH

Mã số thuế: 0601193645
Người đại diện: Nguyễn Minh Lộc
Đội 7, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN CS GREEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0601192715
Người đại diện: Lê Văn Vượng
Đội 7, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG NACOS

Mã số thuế: 0601146691
Người đại diện: Lê Văn Chưởng
Xóm 1, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH ANH QUỐC

Mã số thuế: 0600393200
Người đại diện: Dương Văn Toan
Nhà ông Vương Văn Toan - Đội 1, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MẠNH TUẤN 77

Mã số thuế: 0601006912
Người đại diện: Đỗ Văn Thịnh
Xóm 1, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT CỒN VINH

Mã số thuế: 0601039185
Người đại diện: Trần Văn Long
Đội 8, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUANG GIANG

Mã số thuế: 0601133540
Người đại diện: Nguyễn Vũ Giang
Đường ra phà Gót Tràng, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BẢO HUY

Mã số thuế: 0601141319
Người đại diện: Cao Văn Thảo
Xóm 7, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH GẠCH KHÔNG NUNG HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 0601137601
Người đại diện: Trần Văn Tuấn
Xóm 9, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 0601070153
Người đại diện: Nguyễn Đức Báu
Xóm 10, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HOÀNG NGÂN

Mã số thuế: 0601076444
Người đại diện: Lê Văn Hiến
Xóm 10, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

Mã số thuế: 0600344732
Người đại diện: Mai Hồng Công
Xã Nghĩa Thắng - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC SANG

Mã số thuế: 0600350630
Người đại diện: Trần Chí Uy
Xã Nghĩa Thắng - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG XÃ NGHĨA THẮNG

Mã số thuế: 0600651645
Người đại diện: Lê Thị Son
xã Nghĩa Thắng - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA THẮNG

Mã số thuế: 0600659820
Người đại diện:
Xã Nghĩa Thắng - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

CÔNG TY TNHHMỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI NINH HẢI

Mã số thuế: 0600679055
Người đại diện: Vũ Văn Hạnh
Xóm 3, xã Nghĩa Thắng - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NGHĨA THẮNG

Mã số thuế: 0600647857
Người đại diện: Phạm Quiốc Việt
Xã Nghĩa Thắng - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN NGHĨA HƯNG

Mã số thuế: 0600670768
Người đại diện: Cù Thị Nhàn
Tổ 6, Cống Cồn Vinh I, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI SÔNG BIỂN HOÀNG THANH

Mã số thuế: 0600349804
Người đại diện: Phan Văn Thanh
Nhà ông Phan Văn Thụ, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH AN

Mã số thuế: 0600642471
Người đại diện: Phạm Văn Bính
Đội 2, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MƯỜI THÀNH

Mã số thuế: 0600759504
Người đại diện: Nguyễn Văn Thành
Xóm 4, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG THÁM

Mã số thuế: 0600367137
Người đại diện: Trần Đức Lương
Xóm 9, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN ANH THẮNG

Mã số thuế: 0600385898
Người đại diện: Nguyễn Văn Kiều
Khu vực bãi Nam đường ra bến đò Gót Tràng, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

DNTN HOÀNG DŨNG

Mã số thuế: 0600273175
Người đại diện: Đặng Văn Dũng
Đội 10, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NGHĨA HƯNG

Mã số thuế: 0600598078
Người đại diện: Phan Thế Nam
Nhà ông Trần Khánh Toàn, đội 1, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Vietnam